De heer A.M. Buijs, verzoekt om nadere informatie omtrent zijn schoonvader. Hij schreef onze Stichting aan, maar helaas kunnen wij hem niet verder helpen bij zijn speurtocht, vandaar deze oproep.

” Mijn schoonvader de Heer O.E.Harzdorf, geboren 22 febr.1903 werd in dec.1944 gedwongen voor de Duitsers te werken in Rees. Hij woonde destijds aan de Papierweg no.l6 (nu Aalscholverweg). Voor zover bekend behoorde hij tot degenen, die begin dec.1944 zich onder dwang moest aanmelden en werd afgevoerd. Van mijn schoonzuster hoorde ik, dat haar vader ( de heer O.E.Harzdorf ) maagpatient was en onder behandeling was van dokter Wouters. Na zijn wegvoering heeft mijn schoonmoeder dokter Wouters om een medische verklaring gevraagd en is daarmee op haar fiets naar de grensstreek gereden, alhoewel zij op dat moment ook niet goed gezond was, Na enig zoeken vond zij haar man en de kamparts heeft na inzage van de doktersverklaring een ontslagvergunning wegens ziekte afgegeven. Zij zijn toen samen op de oma-fiets via de IJssel naar huis gereden, tot hun en hun beide dochters grote blijdschap. Na enige weken mocht hij wegens ziekte naar huis terugkeren. Heeft u misschien nadere informatie, bij voorbaat mijn hartelijke dank.”

Met vriend.groet,

Dhr. A.M.Buijs, Dennenlaan 2, 7313 AL Apeldoorn, tel.355556

Wij verzoeken u, indien u iets weet, de heer Buijs of onze Stichting te benaderen.