Bijeenkomst te Bienen 12-05-2005

Op 12 mei 2005 werden door het gemeentebestuur te Bienen en Rees, vele dwangarbeiders en hun nabestaanden afkomstig uit Haarlem en Apeldoorn uitgenodigd. Ook waren er mensen uitgenodigd die in de grensstreek hadden gewerkt voor het verzet of werkzaam waren geweest bij de medische hulpverlening. Initiatiefnemer hiervoor was de heer J.Becker uit Bienen / Rees. J. Becker Er waren zo'n 100 genodigden aanwezig, verzameld oor de heer D.Verkijk en door de Stichting Dwangarbeiders Apeldoorn 1940-1945.De mensen afkomstig uit Haarlem, werden vergezeld door de heer D.Verkijk, schrijver van het boek "de Sinterklaas razzia". Deze groep werd vertegenwoordigd, door 3 nog in leven zijnde oud dwangarbeiders en hun familie en tevens door nabestaanden van overleden dwangarbeiders en leden van het verzet en van de medische noodhulp.  De mensen afkomstig uit Apeldoorn, werden vergezeld door "de Stichting Dwangarbeiders Apeldoorn 1940-1945".Deze groep, werd vertegenwoordigd door 21 nog in leven zijnde dwangarbeiders en hun familie en vele nabestaanden van reeds overleden dwangarbeiders. Er waren deze dag dus nog 24 oud dwangarbeiders aanwezig. Geweldig ! Het welkomstwoord werd verricht door de heer J.Becker, opgevolgd door de burgemeester van Bienen- Rees, de heer Bruno Ketteler. De heer J.Becker, vertelde dat het een grote eer was om de oud dwangarbeiders en hun familieleden en leden van zowel het verzet als van de medische hulpverlening uit de oorlogsjaren, te mogen ontvangen. Zijn vader had op illegale wijze getracht de dwangarbeiders geholpen bij het vluchten, richting Nederland. Deze dag moest de cirkel rond maken. De heer B.Ketteler bood zijn verontschuldigingen aan voor de verschrikkelijke gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden in zowel Bienen en Rees in de jaren 1944-1945. Hij hoopte dat er een verbroedering zou ontstaan tussen de burgers van Nederland en Duitsland en [...]