Op 02 januari 2024 deelde bestuurslid Wilma Assink mede dat zij stopte met het zijn van bestuurslid van onze Stichting.

Ze gaf aan dat ze de leeftijd had bereikt waarop ze ongebonden wilde zijn. Zij zag op tegen alle verplichtingen die het zijn van secretaris met zich meebrengt.

Denk daarbij o.a. aan de bezoeken aan de diverse herdenkingen, de organisatie van onze eigen herdenking, het leggen en onderhouden van de diverse contacten en daardoor het nakomen van de dan gemaakte afspraken, zoals b.v. het bezoeken van de school die ons monument heeft geadopteerd en het bijwonen van de diverse vergaderingen, enz,enz.

Wilma was een van de drie personen die op 3 augustus 2004 onze Stichting heeft opgericht. Vanaf 2001 was ze al bezig met de randzaken omtrent de dwangarbeid die op 02-12-1944 in Apeldoorn heeft plaatsgevonden. Zo heeft zij het persoonlijke verhaal van haar vader mogen opschrijven en heeft ze die daarna met ons gedeeld.

Na 23 jaar vond Wilma het tijd worden om haar vrije tijd op een andere manier te gaan invullen. Denk daarbij aan haar hobby zijnde hardlopen, het omgaan met en het bezoeken van haar kinderen en kleinkinderen en het gaan reizen met haar man John.

En ze heeft daarin HELEMAAL gelijk!

We danken haar voor de vele jaren van inzet. Ze heeft heel veel voor onze Stichting betekend.

Hetzelfde geldt voor haar man John. Elk jaar was hij weer bereid om foto’s te maken van de herdenkingen en lezingen.

Het vertrek van Wilma is voor onze Stichting best wel een aderlating. Maar Wilma zou Wilma niet zijn als ze niet over haar aftreden had nagedacht en al een opvolgster op het oog had.

Ik moest die maar eens gaan polsen gaf ze aan.

Zo gezegd, zo gedaan.

Het doet Wilma en ons bestuur zeer goed dat een opvolgster voor Wilma is gevonden.

Met ingang van 08 januari 2024 is Marieke van de Vlag – Zwikker tot ons bestuur toegetreden als opgvolgster van Wilma.

Marieke van de Vlag-Zwikker is directeur van de basisschool Regenboog Woudhuis in Apeldoorn.

Zij organiseert met haar school ook de herdenking van 2 oktober 1944. Op deze datum vond de eerste razzia in Apeldoorn plaats. Het sluit daarom mooi aan op onze herdenking, die van 02 december 1944.

Beide dames hebben eind januari officieel de taken aan elkaar overgedragen en hebben uit handen van de voorzitter A.J.Disberg een bos bloemen gekregen.

.