Herdenking te Rees 09-11-2009.

Op maandag 09-11-2009 werd nabij het busstation te Rees een herdenking gehouden ter nagedachtenis aan de joodse slachtoffers en de slachtoffers ten gevolge van de dwangarbeid gedurende de Tweede Wereld Oorlog. Deze herdenking werd georganiseerd door de gemeente Rees. Onze Stichting was  daarvoor uitgenodigd. C.a. 80 mensen waren bij deze herdenking aanwezig, waaronder 22 mensen uit Apeldoorn. De burgemeester van Rees, de heer  C.Gerwers, opende de herdenking. de hr Gerwers De Hr Disberg, sprak namens de gasten uit Apeldoorn. Hij gaf o.a. aan dat men graag zou zien dat de locatie van het voormalige kamp zou worden aangegeven en dat het boek  "de verzwegen deportatie"  in het Duits vertaald zou worden. Er werden na de toespraken, diverse bloemstukken en windlichtjes neergelegd c.q. geplaatst bij het monument. Alle aanwezigen waren blij, dat er mensen zowel uit Duitsland als uit Nederland, bij deze herdenking bij elkaar waren om tesamen te  mogen en te kunnen herdenken. Allen keken terug naar de oorlogsjaren, maar allen keken ook vooruit. Samen moeten we ons verdriet verwerken en samen moeten we ons richten op de toekomst. Samen moeten we trachten te voorkomen, dat we ooit weer in een situatie komen waarbij de een de ander gaat of kan overheersen. Het is goed dat we elkaar recht in de ogen kunnen kijken en dat we elkaar kunnen vertrouwen en samen kunnen rouwen. Op 01-12-2009 is er in Apeldoorn een herdenking ( zie ons andere bericht op deze site). We zijn bij u nu al te kunnen mededelen dat er dan een delegatie uit Rees, naar Apeldoorn komt. Tijdens de herdenking te Rees, werd na de toespraak van de hr Disberg, door de gemeente Rees, kenbaar gemaakt, dat de locatie van het voormalige kamp Rees, aan de [...]