Stichting Dwangarbeiders Apeldoorn ’40 – ’45

Opgericht te Apeldoorn op 3 augustus 2004.

Register Kamer van Koophandel Veluwe en Twente, nr 08126868.

Bestuur
Dhr. A.J.Disberg, voorzitter
Mevr. M. Disberg, penningmeester
Mevr. M van de Vlag, secretaris

Postadres Stichting ;

Hoge Dries 163,  7335  AL  Apeldoorn.  E mail: arenddisberg@gmail.com ; (06-25175760 ).

Secretariaat
Mevr. M. van de Vlag
E-mail ; Mariekevandevlag@gmail.com    ( 06-14782796 ).

Internet
www.dwangarbeidersapeldoorn.nl

Bankrekening
Rabobank NL02RABO 030 33 39 292