In de oorlogsjaren 1940-1945  had Apeldoorn c.a 70.000 tot 74.000 inwoners.

Eind september 1944 kwamen daar nog eens 30.000 tot 40.000 mensen bij die waren gevlucht uit Arnhem.

In het begin had men als burgemeester Jhr Dhr C.G.G. Quarles van Ufford, welke was aangesteld in 1934 en in 1941 werd vervangen door NSB-er C. den Besten.

Deze werd eind november 1942 vervangen door burgemeester D.F. Pont.

Pont (Nationaal Archief).

D.F. Pont

Burgemeester Dirk Frans Pont, geboren op 04-11-1893 te Zaandam, was een trouw aanhanger van de NSB. Hij was lid van de NSB van maart 1937 tot september 1937 en van eind 1941 tot eind 1944.

In 1940 werd D.F. Pont lid van het nationaal Front. In 1941 melde hij zich aan bij het Nederlandse vrijwilligers legioen. Dat was een SS organisatie. Van januari 1942 tot november 1942 was hij als officier werkzaam aan het Oostfront.

Op 30 november 1942 werd D.F.Pont officieel door Seyss-Inquart, aangesteld als burgemeester van Apeldoorn.

Aan het eind van de oorlog werd D. F Pont, opgepakt en veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3,5 jaar. Zijn detentie eindigde op 17-04-1948. Hem werd tevens zowel het actieve als het passieve kiesrecht ontzegt en hij mocht geen ambten meer bekleden.

aanstelling van D.F. Pont

aanstelling van D.F. Pont

D.F.Pont heeft door het uitbrengen van bevelen op schrift en door het laten rondrijden van radiowagens de bevolking willen oproepen c.q dwingen tot het vrijwillig melden van de mannelijke bevolkingsgroep van Apeldoorn.
De mannen zouden tewerkgesteld worden aan de IJssellinie en zouden daar verdedigingswerken moeten maken. De tewerkstelling zou ongeveer 10 dagen moeten duren.

Bij het eerste bevel van september 1944 kwamen zich slechts 36 mannen zich vrijwillig melden bij het Apeldoornse slachthuis. Omdat hij minimaal 4000 mannen moest hebben besloot hij tot het laten uitvoeren van een razzia op 2 oktober 1944. Na enkele weken waren de meeste mannen weer terug in Apeldoorn.  Op 02-12-1944 is er een tweede razzia gehouden te Apeldoorn.

Zie ook de pagina’s 02 oktober 1944 en 02 december 1944.