­

Evenementen

Onder evenementen verstaan wij, herdenkingen en tentoonstellingen en onthullingen monumenten. Op onze site staat een aparte rubriek, getiteld evenementen. Indien u daar op klikt kunt u de evenementen zien die nog gepland staan. Alle bijzonderheden zoals de organisator, de locatie en het moment van aanvang staan er op vermeld. Op het moment van het opmaken van dit bericht, staan er twee evenementen op, zijnde ; de herdenking te  Rees op 09-11-2018, aanvang 15.00 uur. de herdenking te  Apeldoorn op 30-11-2018, aanvang 13.00 uur. Indien u een herdenking wilt laten plaatsvinden welke betrekking heeft op de dwangarbeiders uit de Tweede Wereldoorlog, dan verzoeken wij u om dat aan ons door te geven via het e-mailadres ; arenddisberg@gmail.com.    

By |oktober 28th, 2018|Geen categorie|0 Comments

De Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Geachte mensen, Ook onze Stichting heeft te maken met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij streven er naar om ons werk zo goed mogelijk te doen. Alle  door ons geplaatste foto's, verhalen en verwijzingen zijn geplaatst, met toestemming van de desbetreffende  personen of instanties en organisaties. Daarin zijn wij altijd heel zorgvuldig geweest en dat zullen wij blijven doen. Mocht u desondanks nog vragen hebben, dan verzoeken wij u om met ons contact op te nemen  ( met de vermelding van uw naam en uw adres ) via het e-mailadres ;  arenddisberg@gmail.com   Met betrekking tot ons adressenbestand kunnen wij u het volgende mededelen. Deze is enkel en alleen bedoeld voor onze Stichting en voor het versturen van de uitnodigingen van de door ons te houden herdenking. Derden zullen van ons nimmer uw persoonsgegevens of adresgegevens  krijgen. Indien u geen uitnodiging meer wenst te ontvangen om welke reden dan ook, laat het ons dan weten. Wij zullen dan de gegevens van u, direct uit ons bestand vedrwijderen.   Hieronder staat een kort overzicht van de AVG ;   Algemene informatie AVG Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).   Wat verandert er door de AVG? De AVG zorgt onder meer voor: versterking en uitbreiding van privacyrechten ; meer verantwoordelijkheden voor organisaties ;          Wat merken mensen van wie persoonsgegevens worden verwerkt van de AVG? Door de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hebben mensen meer mogelijkheden gekregen om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van [...]

By |oktober 19th, 2018|Geen categorie|0 Comments