­

Uitreiking diploma’s 2007

Op 03-12-2007 kregen de kinderen van groep 8 van de basisschool Pc Montessorischool Passe - Partout, hun diploma uitgereikt. Dit diploma wordt uitgegeven door de Stichting Februari '41, i.v.m het project "Adopteer een monument". Alle kinderen waren trots op hun diploma en kregen daarnaast nog een aandenken in de vorm van een foto van het monument "de dwangarbeider" en een speciale pen. Helaas waren niet alle kinderen, die hebben deelgenomen aan de herdenking, aanwezig. Zij zullen op een later tijdstip hun diploma, foto en pen ontvangen. Voor enkele foto's van deze uitreiking, zie het fotoalbum.

By |december 9th, 2007|Geen categorie|0 Comments

Herdenking 2008 (aankondiging).

De jaarlijkse herdenking wordt gehouden op vrijdag 28-11-2008. De locatie is  Marktplein 1 te Apeldoorn, zijnde het gemeentehuis van Apeldoorn, in de aldaar aanwezige "Burgerzaal". Aanvang 13.00 uur, de genoemde "Burgerzaal"is open vanaf 12.30 uur. Parkeergelegenheid bevindt ( tegen betaling) onder het gemeentehuis. Een ieder is van harte welkom. Personen en of organisaties die al eerder een herdenking hebben bezocht, en waarvan de adressen bij ons reeds bekend zijn, ontvangen een uitnodiging. Mocht u van adres wijzigen gelieve ons in te lichten. Indien men zelf dwangarbeider is geweest, in het verzet of de hulpverlening heeft gezeten, of een nabestaande is en iets op deze dag wenst voor te dragen, verzoeken wij zo'n 8 weken van te voren dit aan ons door te geven. De burgemeester van Rees, dr B.Ketteler zal bij deze herdenking aanwezig zijn en zal namens de gemeente Rees een korte toespraak houden.

By |december 9th, 2007|Geen categorie|0 Comments

Gedichten i.v.m Herdenking 30-11-2007

De kinderen van de basissschool Pc Montessorischool Passe - Partout , hebben vele mooie gedichten gemaakt. De een nog mooier dan de ander.  Alle gedichten gaven de sfeer van de oorlog goed aan. Drie ervan zijn daadwerkelijk tijdens de herdenking voorgedragen.   Die waren van Daphne, Louise en Jolie.   Stil luisteren Het is moeilijk om stil te zijn . Maar als je luistert vinden mensen dat fijn. Ik heb geen spijt gehad dat ik heb geluisterd. Nu weet ik waarom mensen het zo erg vinden. Ik vind het ook vreselijk wat er is gebeurd. En ik hoop dat het nooit meer gaat gebeuren. En dat iedereen die mee heeft gedaan er spijt van heeft. Dat iedereen het doorvertelt. Ik zou de verhalen nog heel vaak willen horen. En elke keer weer ontroerd worden, al luister ik er nog zo vaak naar. En ik vertel het door. U ook, alstublieft?! Daphne.     Vluchten. Soms moet je vluchten, want er zijn geruchten. De vijand komt eraan, en dan moet je wel gaan. Weg van de pijn en het verdriet, je familie en vrienden zijn er niet. Ik wil niet meer, ik ga niet meer, dat roep je elke dag weer. Totdat er eindelijk vrede komt, " terug naar huis" ,  klinkt er uit ieders mond.  Louise   Nederland Nederland wat is er aan de hand? Wat is er over van ons mooie land? Waarom moest dit gebeuren? We kunnen dit niet goedkeuren! Veel mensen zijn nooit teruggekomen. Veel geliefden zijn nooit gevonden. Maar familie blijft altijd verbonden. Het is al zo lang geleden. Toch is het voor sommige mensen niet verleden. Een man. Zoveel indruk. Mensen hebben veel geleden. Gebeden of het goed gaat. En of [...]

By |december 6th, 2007|Geen categorie|0 Comments

Herdenking 30-11-2007, grote opkomst.

Op 30-11-2007 kwamen weer zo'n 250 gasten naar de "Burgerzaal"van het gemeentehuis te Apeldoorn, om de jaarlijkse herdenking bij te wonen. Onder de aanwezigen waren o.a. burgemeester mr G.J. de Graaf van de gemeente Apeldoorn en een delegatie uit Rees, namens de gemeente Rees.  Dat waren de heren B.Schaefer en E.Winkler en mevrouw H. Franken. Verder waren er zo'n 20 oud dwangarbeiders, afkomstig uit o.a. Apeldoorn,  Heerenveen, Leiden en  Rotterdam  en vele nabestaanden naar de herdenking gekomen. Als sprekers (sters) traden op ; - Diana Grefhorst (dochter van oud dwangarbeider J. E. Grefhorst) ,- Tineke de Jonge (lerares van de basisschool PC Montessorie Passe Partout), Andre Horlings (redacteur van het boek "de verzwegen deportatie"), - Mevrouw Annie Jansen ( zuster van oud dwangarbeider D.Jansen) en de heer B.Schaefer (namens de gemeente Rees). Verder  lazen drie kinderen van genoemde basisschool een gedicht voor (Dahne,Louise en Jolie). De gasten werden ontvangen door de kinderen van de Montessorischool Passe - Partout. Zij ontvingen eveneens de bloemstukken en reikten deze aan tijdens de bloemlegging.  Ook maakten de kinderen vele gedichten, welke tijdens de herdenking, te lezen waren op de daarvoor bestemde z.g.n. mobiele wanden. De voordrachten van de sprekers (sters) en de door de kinderen gemaakte en voorgelezen gedichten, waren allemaal uit het hart en  uit het leven gegrepen en spraken de toehoorders erg aan. De heer B.Scheafer gaf aan dat de gemeente Rees graag zou zien dat er veel  oud dwangarbeiders en nabestaanden op de herdenking te Rees op 09-11-2008, aanwezig zouden zijn. Buiten werden na de Last Post een minuut stilte gehouden, gevolgd door het signaal en daarna volgde het "Wilhelmus". Hetgeen werd verzorgd door een hoornblazer van de KMAR. ( de heer P.E. van de Schoot). [...]

By |december 2nd, 2007|Geen categorie|0 Comments