­

Wie weet er meer over Wilhelm Sylvester Johannes Maria (Wim) Karskens uit Haarlem.

Voordat de oproep wordt behandeld wil ik u eerst even iets vertellen over de reis van de Haarlemmers naar Rees. De razzia in Haarlem vond plaats op 6 december, vandaar de naam de Sinterklaasrazzia. Men ( de Duitsers ) wilde c.a. 7500 mannen tussen de 17 en 40 jaar oppakken. Daadwerkelijk zijn het er zo'n 2500 geworden. Ook in Haarlem werd vooraf het bevel gebruikt. De opgepakte mannen zijn opgehouden / vastgehouden, op het NS station. Zo'n 1700 mannen zijn afgevoerd per spoor. Daarvan zijn er zo'n 1287 in Kamp Rees terecht gekomen. De reis verliep op 06-12-1944 van Haarlem naar Amsterdam per spoor. Er zijn vanuit Haarlem 2 treinen vertrokken. De 1e trein had 20 goederenwagons, in elke wagon zaten 50 Nederlanders. Bewaking van de treinen bestond uit 24 Duitsers en 1 officier. In de 1e trein zijn er zo'n 1000 vervoerd. In de 2e trein werd de rest vervoerd, zo'n 700. Die had 14 goederenwagons. De mannen werden van Haarlem naar Amsterdam vervoerd, naar de KNSM loodsen in het IJ. De KNSM is de Koninklijke Nederlandse Stoomboot Maatschappij. Ze kwamen daar op 06-12-1944 aan.  Van 1944 tot 1946 dienden de KNSM-loodsen als interneringskamp: eerst voor Nederlandse jongemannen die waren opgepakt voor de Arbeitseinsatz in Duitsland en na de bevrijding voor nsb’ers en andere collaborateurs. Op 9 december kwamen daar ongeveer 700 Delftenaren en 30 Hagenaars bij. Er zijn diverse mensen gevlucht of werden weggestuurd omdat ze aan konden tonen dat ze ziek waren. Honderden werden op 11 december 1944, in de vroege ochtend, in een trein gestopt. Deze trein liep van Amsterdam naar Hengelo. Van Hengelo ging het naar Gronau en van daaruit naar Bocholt en uiteindelijk naar Empel-Rees. De overigen werden op 11 december 1944 in [...]

By |januari 3rd, 2023|Geen categorie|0 Comments

Kerst en Oud en Nieuw en Kersttakken

Zoals ieder jaar wil de Stichting Dwangarbeiders Apeldoorn 1940-1945 u een fijne Kerst en een gezegend, gelukkig maar vooral een gezond 2023 toewensen. Het is sinds een jaar of zes een traditie dat wij elke keer vlak voor de Kerstdagen langs de monumenten gaan en daar een Kersttak neerleggen. Op deze wijze willen wij alle slachtoffers van de razzia van 02-12-1944 en de treinbeschieting op 03-12-1944 te Werth en alle slachtoffers van Kamp Rees herdenken. We staan dan stil bij het leed wat hen is overkomen. Dit jaar hebben we op 23-12-2022, op negen plekken een Kersttak gelegd. Te weten ; Het monument in Bienen, het nieuwe monument in Gendringen, het massagraf in Haldern, het infobord aan de Melatenweg, het monument in Megchelen, het graf van Mies Neuhaus in Megchelen, het monument in de Stadt Rees, het monument in Werth en natuurlijk ons eigen monument in Apeldoorn. . BienenGendringenHaldernInfobordMegchelenMies NeuhausStadt ReesWerth . ApeldoornApeldoorn In Apeldoorn legden we als laatste de Kersttak. U ziet op de linker foto het monument in Apeldoorn met Kersttak. Deze werd op 23-12-2022 omstreeks 14.30 uur neergelegd en helaas constateerden wij dat op 24-12-2022 omstreeks 08.30 uur deze was weggenomen. Net zoals de afgelopen 5 jaar werd binnen 24 uur het Kerststuk door een of andere minkukel weggenomen. Namens onze Stichting is op 24-12-2022 aangifte van diefstal gedaan bij de plaatselijke politie. Tevens is een stuk geschreven voor zowel de Stedendriehoek als de Stentor. Misschien gaat de dader zich eens beseffen dat het er ligt omdat wij de slachtoffers herdenken. Ik hoop dat de dader eens een keer het infobord gaat lezen,welke zich op de muur achter het monument bevind. Misschien komt hij / zij dan tot besef dat dit absoluut [...]

By |december 25th, 2022|Geen categorie|0 Comments

Herdenking Apeldoorn 25-11-2022.

In de jaren 2020 en 2021 konden we i.v.m. Covid 19 geen herdenking houden. Dit jaar was het weer mogelijk. Zouden de mensen de razzia van 02-12-1944 vergeten zijn? Hoeveel mensen wouden er komen? Vele vragen spookten vooraf door ons hoofd. We hebben in 2020 en 2021 wel bloemen gelegd bij het monument "de dwangarbeider". 202020202020 202120212021 Gelukkig kon de herdenking dit jaar wel doorgaan. We zijn gestart in de Burgerzaal. Ze hadden de herdenking dus niet vergeten. Om 13.00 uur begon de herdenking in de Raadzaal van het gemeentehuis. Toen viel pas op dat het best wel druk was. Er waren zo'n 160 mensen op de herdenking afgekomen. Daaronder bevonden zich 51 kinderen ( groep 7 en 8 ) van Montessorieschool Passe Partout. Onder de gasten bevonden zich twee personen die er volgend jaar niet meer bij zijn. Zijnde locoburgemeester W. Willems en lerares Tineke de Jonge. Zij zijn van baan verandert. Wellicht dat ook de heer Chistoph Gerwers er volgend jaar niet meer bij is. Hij is vanaf 2009 de burgemeester van de Stadt Rees. Hij doet mee aan de verkiezingen voor de functie van Districtscommissaris ( Landraad ) van het District Kleef. De kans is heel groot dat hij het gaat worden. Op 11-12-2022 is de nieuwe districtscommissaris bekend. Indien hij wordt gekozen dan krijgt de Stad Rees een nieuwe burgemeester. We zullen de heer Gerwers heel erg gaan missen. Nadat iedereen zijn plek had gevonden opende A.J.Disberg de herdenking. Daarna gaf hij het woord aan de locoburgemeester van Apeldoorn, de heer Willems. Deze hield een toespraak. Welkom, iedereen die hier vandaag aanwezig is bij de jaarlijkse herdenking van de Apeldoornse dwangarbeiders van Kamp Rees. Een bijzonder welkom aan onze gasten uit [...]

By |december 2nd, 2022|Geen categorie|0 Comments

Herdenking Rees 09-11-2022

Na 1,5 jaar wachten was het dan eindelijk zover. We mochten en konden weer naar Rees voor de jaarlijkse herdenking. Zoals gebruikelijk verzamelden wij ons weer op de parkeerplaats van Kinderboerderij Malkenschoten aan de Dubbelbeek in Apeldoorn. Somiggen hadden aangegeven dat ze op eigen gelegenheid naar Rees zouden gaan. Vooraf zouden wij ons ontmoeten bij de Mac Donald. Een van hen was de burgemeester van Apeldoorn. Daar even naar het toilet en een bakkie doen en dan naar Empel, waar de vredesboom staat. De vredesboom Daarna zijn we meteen doorgereden naar het infobord. Daar werden namens onze Stichting en de gemeente Apeldoorn een bloemstuk gelegd. Vervolgens zijn we naar het centrum van Rees gereden en hebben daar de jaarlijkse herdenking bijgewoond. Mevrouw Oostendorp had de regie inhanden en opende de herdenking. Als eerste gaf ze burgemeester C. Gerwers het woord. Toespraak van de heer Gerwers. Sehr geehrter Herr Heerts (Bürgermeister Apeldoorn),Sehr geehrter Herr Disberg,liebe Frau de Jonge, lieber Herr Weijermars,liebe Schülerinnen und Schüler der Montessori-Schule Passe-Partout,meine sehr geehrten Damen und Herren,beste Mensen,für die Einladung zur heutigem „Herdenking razzia 2 december“ dankeich Ihnen sehr. Jahr für Jahr fühlen wir Reeser uns hier in Apeldoornsehr willkommen und es ist mir auch heute wieder eine große Ehre, alsBürgermeister der Stadt Rees erneut die Möglichkeit zu erhalten, eineAnsprache halten zu dürfen.„Offenheit, Frieden und Freundschaft“ – so waren die Worte, mit denendas „Neue Rees“ im Jahr 2018 mit dem Erepenning der GemeenteApeldoorn ausgezeichnet wurde.Diese großartige Auszeichnung und Geste, die Sie uns damalsentgegengebracht haben, hat mich damals wie heute sehr berührt. Ichfreue mich daher umso mehr, dass wir heute, nach der Pause in denJahren 2020 und 2021, wieder miteinander gedenken, erinnern undinnehalten können. Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine hat [...]

By |december 2nd, 2022|Geen categorie|0 Comments

Uitnodiging Herdenking Apeldoorn 25-11-2022

Op 25 november 2022 wordt na 2 jaar afwezigheid i.v.m. COVID, de herdenking ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Razzia d.d. 02-12-1944 en de treinbeschieting d.d. 03-12-1944 te Werth in Duitsland, gehouden. De herdenking vindt plaats in de Raadzaal van het gemeentehuis van Apeldoorn. ( Marktplein 1 ). De herdenking vangt aan om 13.00 uur. De deuren van de Burgerzaal gaan open om 12.30 uur. De toegang is gratis. Er is onder het gemeentehuis gelegenheid tot betaald parkeren. De ingang van de parkeergarage is gelegen aan de Deventerstraat. We heten u hartelijk welkom, de koffie en thee staan voor u klaar. w.g. A.J.Disberg Voorzitter Stichting Dwangarbeiders Apeldoorn 1940-1945.

By |oktober 26th, 2022|Geen categorie|0 Comments

Uitnodiging Herdenking Rees 09-11-2022

Namens het gemeentebestuur van de Stadt Rees heb ik het genoegen u allen uit te mogen nodigen voor de jaarlijkse herdenking te Rees. De herdenking wordt gehouden op woensdag 09 november. Aanvang 15.00 uur. Locatie, in de straat "Am Stadtgarten" in de nabije omgeving van het busstation, 46459 Rees. Monument in Rees Na de herdenking wordt u uitgenodigd voor een kopje koffie en een gezellig samenzijn in het Kolpinghaus, Am Muhlenturm 6. Voor degene die vanuit Apeldoorn naar Rees willen, wij verzamelen ons aan de Molenbeek, het parkeerterrein van kinderboerderij Malkenschoten en we vertrekken daar om 13.15 uur. Voordat we naar het monument te Rees gaan leggen we bij het nieuwe infobord aan de Melatenweg een bloemstuk. w.g. A.J.Disberg

By |oktober 24th, 2022|Geen categorie|0 Comments

Het verhaal van Bart van der Vlugt.

Bart van der Vlugt. 5 mei 1913- 2 maart 1988 Op 6 december 1944, was mijn vader 30 jaar, net een half getrouwd met mijn moeder Nel van Kimmenaede, die ondertussen zwanger was geworden van mijn oudste broer Jaap. Jaap was vernoemd naar de lievelingsbroer van mijn vader die in 1944 was overleden aan een longontsteking. In die tijd was er nog net geen antibioticum ter beschikking. Hierbij een foto van mijn vader en mijn moeder op hun trouwdag 3 juni 1944. Zij woonden in een bovenwoning aan de Hyacinthenlaan 10 in Haarlem. De razzia was in de nacht van 5 op 6 december 1944. Die nacht werd de wijk rond de Hyacintenlaan door de Duitsers hermetisch afgesloten. Alle bewoners kregen een pamflet in de brievenbus met instructies. Alle mannen van 16 jaar tot 50 werden geïnstrueerd om zich bij de Duitsers te vervoegen. De mannen die hun huis uit kwamen om b.v. naar hun werk te gaan liepen meteen in de val. Er werd  huiszoeking gedaan om de andere mannen op te halen. Hieronder het bevel dat de mensen in de brievenbus vonden: Vader Bart had de razzia niet speciaal zien aankomen. Er waren geruchten en in verschillende steden vonden ze al plaats, met wisselende tussentijden. Zijn kompas stond al op overleven. De ontwrichtingen door de oorlog. Tekorten aan van alles. Ome Jaap overleden. De bollenwereld lag op zijn gat. Geen werk meer bij van Tubergen. Een fikse misser met speculatie in de termijnhandel bloembollen. Teleurstelling in zijn vader die hem en zijn broer in niets tegemoet was gekomen. Wat restte was vertrouwen in zijn overlevingskunst. Zijn fysiek was sterk en zijn oog voor kansen en kansjes was groot. Met ruilhandel kon hij zich [...]

By |april 18th, 2022|Geen categorie|0 Comments

Herdenkingstocht Rees – Megchelen 13-03-2022 , Tevens onthulling nieuw infobord.

Na twee jaar geen tocht te kunnen organiseren, kon de organisatie dit jaar wel de brieven de deur uit doen en de herdenkingstocht gaan organiserten. Zoals elk jaar valt deze tocht op de tweede zondag van maart. Zouden de mensen de tocht vergeten zijn? Zou er nog wel animo zijn? Vele vragen vlogen over tafel. Het zou dit jaar een heel bijzonder jaar worden. Dit jaar zou men ( de Stadt Rees ) een nieuw infobord onthullen en zou bij Empel de vredesboom vrijgegeven worden aan het publiek. Vanuit Apeldoorn vertrokken we omstreeks 10.30 uur met twee personenauto's. Normaliter zijn dat er 5 of 6, maar dit jaar hadden de anderen aangegeven op eigen gelegenheid rechtsreeks naar Rees te willen vertrekken. Daar zaten o.a. een gezin uit Hilversum en de locoburgermeester uit Apeldoorn de heer D. Cziesso, bij. We zouden elkaar ontmoeten bij de Mac Donald of bij de Melatenweg. Tegen 11.45 uur kwamen we pas aan bij de Mac Donald, dit omdat de A 50 er uit lag dit weekend. Na de lekker bak koffie gingen we op weg naar de Melatenweg. De herdenking zou aanvangen om 13.00 uur. Het weer zat mee. De vragen kregen een mooi antwoordt. Men was deze tocht absoluut niet vergeten. Het was erg druk. Er was zelfs een gezin uit Haarlem naar deze tocht gekomen. . Burgermeester C. Gerwers nam het woord. Hij hield een mooie toespraak. . Burgemeester C. Gerwers. Liebe Freundinnen und Freunde aus den Niederlanden, liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Damen und Herren, ich erinnere mich noch gut an die Begrüßung zum letzten Gedächtnisgang vor zwei Jahren. Es war genau hier an dieser Stelle. Ich erinnerte damals an den 16. Februar 1945. Jenem Tag, [...]

By |april 6th, 2022|Geen categorie|0 Comments

Op zoek naar Kampgegevens van Henk van der Rest.

Mijn naam is Dick van der Rest.  Ik ben op zoek naar meer gegevens over mijn vader Henk van der Rest over zijn verblijf in kamp Rees. Mijn vader Henk is geboren op 4 oktober 1920 in Den Haag. Hij werkte voor en in de oorlog op het ministerie van Financiën in Den Haag. Het ministerie is in de oorlog naar Apeldoorn verplaatst en mijn vader is mee verhuist. Hij heeft vanaf 24 augustus 1943 op de Langeweg 3  en vanaf 16 augustus 1944 in de Prins Mauritslaan 8, in Apeldoorn gewoond. Langeweg 3 Pr Mauritslaan 8 In december 1944 is hij opgepakt in Apeldoorn hoewel hij een vrijstelling had van de arbeidsdienst en naar Kamp Rees afgevoerd. Op 31-1-1945 is hij ontslagen uit het kamp en zo zwak en ziek hij was toch naar Nederland terug gelopen. Waarschijnlijk is hij in een klooster terecht gekomen maar ik weet niet waar. Nooit wilde hij er over praten Op latere leeftijd heeft hij wel iets verteld maar niet meer dan hier staat.Hij moet het daar vreselijk slecht gehad hebben. Ik kom zijn naam niet tegen op de lijsten van de Stichting Dwangarbeiders Apeldoorn 1940-1945, maar na zijn overlijden vond ik wel het ontslag bewijs van het kamp Rees.  Ik ben erg benieuwd of er nog mensen in leven zijn die met hem in het kamp gezeten hebben en /of meer weten over zijn deportatie en de hulpverlening die hij heeft gekregen in het klooster.. Alle gegevens zijn welkom  Met vriendelijke groeten  Dick van der Rest dickrest@ziggo.nl

By |april 1st, 2022|Geen categorie|0 Comments

Onderzoek naar tewerkstelling grootvader C.W.M van Kollenburg.

Goedendag, Ik ben onderzoek aan het doen naar mijn grootvader (C.W.M. van Kollenburg; geb. 19-08-1901) die in de oorlog te werk gesteld is in de regio Steenderen.Hij heeft daar weinig over verteld, maar we weten wel dat hij met de fiets is geweest, omdat hij af en toe thuis kwam. Mijn grootvader heeft tankgreppels moeten graven in de buurt van Steenderen nadat hij op 2 oktober 1944 is opgeroepen (opgepakt?). Ik heb een ausweis dat hij op 3 december 1942 is vrijgesteld van de werkzaamheden aan de IJssellinie en dat hij zijn fiets mocht behouden, door de "Abschnittsleiter" in Steenderen. Wij denken dat hij op 2 oktober 1942 zich heeft moeten melden, maar het zou ook kunnen zijn dat hij met de razzia is opgepakt. Hij heeft gewerkt aan de "Westwallbau" met zijn schoonzoon Joop Niekus. Mijn grootvader woonde in 1944 aan de Fabianusstraat 31 en was koster in de Fabianus en Sebastianuskerk. Hij is geboren in Tegelen op 19 augustus 1901 en zijn vader was tuinman. In zijn jeugd heeft hij in Duitsland gewoond. Hij sprak dus zeer goed Duits en dat is hem al een paar keer goed te pas gekomen in de oorlog. Hij was getrouwd met Hendrika Weijn en zij hadden 10 kinderen. Over de arbeitseinsatz heeft hij weinig gesproken. de beide ausweisen zijn eigenlijk het enige wat een tastbaar bewijs is dat hij dat heeft moeten doen. Ook is hij in de oorlog veroordeeld tot een boete voor het vervoeren van Rogge. Dit had hij van zijn zwager gekocht en is tijdens een controle gepakt. Ook hier heeft hij nooit over gesproken. Wie kan mij helpen aan meer gegevens over zijn tewerkstelling.. Bij voorbaat hartelijk dank. Met vriendelijke groet, Marc [...]

By |april 1st, 2022|Geen categorie|0 Comments