Bezoek aan Rees door J de Louter en de VOA

Op verzoek van de Vereniging Oud Apeldoorn ( de V.O.A.) en de Stichting Dwangarbeiders Apeldoorn 1940-1945, heeft oud dwangarbeider J. de Louter uit Apeldoorn een bezoek gebracht aan Rees. Jan de Louter J. de Louter werd een interview afgenomen en hij vertelde zijn verhaal over datgene wat hij had meegemaakt in kamp Rees. Er is tevens een bezoek gebracht aan de locatie waar kamp Rees voorheen was gehuisvest. Nu is dat een troosteloze lege vlakte. Later werd in de nabijheid van Rees een soortgelijke dakpannenfabriek aangetroffen en werd daar een bezoek aan gebracht. Daar werden soortgelijke lorries (kiepkarren) en een soorteglijke ovenpartij aangetroffen. Als laatste werd in Rees het monument (nabij het busstation) bezocht. De dag werd afgesloten in een plaatselijke bakker annex cafe en werden de indrukken van deze emotionele dag besproken. De V.O.A. heeft van dit interview beeld- en geluidmateriaal. Klik voor foto's van het bezoek aan Rees.