­

Oud dwangarbeiders J. de Louter en J.H. van Essen bezoeken Rees

Op 08-12-2008 zijn de heren J. de Louter en J.H. van Essen teruggekeerd naar Rees. Terug in Rees Ze hebben samen enkele locaties bezocht in Rees en de omgeving van Rees. Hun doel was om na te gaan, waar ze waren geweest in 1944 / 1945. Ze wilden weten waar ze hadden gegraven, waar ze waren ondergebracht en de heer J. de Louter was specifiek op zoek naar het "Lazaret", de plaats waar hij , net zoals zovelen, was verpleegd. Met behulp van mevrouw H.Franken heeft J. de Louter zijn verpleegplaats gevonden. Dit maakte een heel diepe indruk op de aanwezigen, vooral bij jan de Louter. Eindelijk had hij zijn plek weer gevonden. De plek waar hij vluchtte op weg naar Harreveld.   Haus Aspel Hij werd destijds verpleegd in het Lazaret, wat deel uit maakte van het Haus Aspel, een klooster van de Tochter Vom HL Kreuz, gevestigd aan Aspel 1, 46459 Rees. Dankzij de dames Franken en Vink, werden ook een aantal kiepkarren en een tankval gevonden. Dit alles maakte veel indruk op beide heren. Alles is door filmmaker T.Pas op beeld vastgelegd en t.z.t. zal een dvd over kamp Rees, namens de Stichting Dwangarbeiders Apeldoorn 1940-1945, worden uitgegeven. Daarin zal o.a. de reis van de heren de Louter en van Essen worden weergegeven. Tevens zal op deze dvd diverse sfeerbeelden en interviews van diverse oud dwangarbeiders worden getoond. Indien de dvd klaar is kunt u dat lezen op deze site. Voor verdere foto's van het bezoek aan Rees door de heren de Louter en van Essen, zie het fotoalbum.

By |december 10th, 2008|Geen categorie|0 Comments

Oproep; Wie kent het oorlogsverhaal van Leen Verhoeff ?

De zoon van Leen Verhoeff, genaamd  Leo Verhoeff, schreef onze Stichting het onderstaande bericht; "Mijn vader Leen Verhoeff, geboren 25 juli 1925 te Zwartewaal, overleden 27 oktober 2004 te Delft zou in de oorlogsjaren tijdens een razzia in Delft samen met zijn broer Wim zijn opgepakt en afgevoerd naar Empel Rees. Voorzover ik weet hebben zij daar ongeveer 2 maanden vastgezeten en gewerkt (in het bos werden takken verzameld en met deze takken werden matten gemaakt ter versteviging van tankvallen). Na 2 maanden zou hij samen met zijn broer zijn gevlucht (een eerdere poging zou zijn mislukt). Zij kwamen toen in Oosterbeek terecht, juist toen daar sprake was van hevige gevechten (najaar 1944?). Na ongeveer 2 tot 3 weken (overdag schuilen en s' nachts lopen) zouden zij weer in Delft zijn aangekomen." Leo Verhoeff wil graag informatie over het verblijf van zijn vader in Rees of Empel-Rees. Hij wil graag weten hoe zijn vader is opgepakt, is afgevoerd, met wie hij in Rees c.q in Empel-Rees was, hoe hij is teruggekeerd, met wie dat was, wie hem daarbij geholpen heeft enz,enz. U kunt daarop reageren door rechtstreeks contact op te nemen met onze Stichting.

By |december 3rd, 2008|Geen categorie|1 Comment

Oproep; Wie kan het oorlogsverhaal van A.G.Kamps aanvullen?

De heer F.Kamps verzoekt om nadere informatie. Zie het onderstaande bericht; Mijn vader, Anthonius Gerardus  Kamps, geboren 3 april 1918 in Delft, woonde in 1944 in Apeldoorn als onderwijzer. Over de oorlog heeft hij altijd gezwegen hoewel er wel een vehaal rondging over deportatie en een beschoten trein. Ook mijn moeder heeft, ook na het overlijden van mijn vader in 1973, nooit iets verteld over wat er met mijn vader is gebeurt in de tweede wereldoorlog. Na het overlijden van mijn moeder in 1992 blijkt er een brief gestuurd te zijn door een vriend van mijn ouders, de heer Herman Zengering. Daarin refereerde hij aan een transport in december 1944. Hij schreef: ' Het spijt me nog altijd dat je vader, nadat we beiden in december 1944 waren getransporteerd naar Duitsland en na een barre tocht naar Kilder in die nacht niet met me mee durfde vluchten, en nadien een vreselijke winter en voorjaar bij de moffen moest doormaken. Na de oorlog ontmoette ik hem eindelijk weer, geheel onderkomen. Maar gelukkig herstelde hij zich, ... '. We willen graag weten waar hij als onderwijzer werkzaam was, wanneer en hoe hij is opgepakt, met wie hij is opgepakt, wie bij hem in de trein zat, hoe en op welke wijze en wanneer hij is teruggekeerd, wie de heer Herman Zengering was, wie hem heeft geholpen bij zijn terugkeer naar huis, waar hij woonde , enz, enz. Wij verzoeken u, als u informatie heeft, dat door te geven aan hetzij , de heer F.Kamps, via zijn e-mail kamps921@planet.nl, of  anders a.u.b reageren via onze Stichting.

By |december 3rd, 2008|Geen categorie|1 Comment

Herdenking 28-11-08 te Apeldoorn druk bezocht.

  Op vrijdag 28-11-08, werd dit jaar voor de 5e achtereenvolgende keer , in de Burgerzaal van het gemeentehuis te Apeldoorn, de herdenking gehouden, ter nagedachtenis aan de slachtoffers van kamp Rees. Daarbij waren ook dit jaar weer vele bezoekers aanwezig, zoals enkele oud dwangarbeiders uit alle delen van het land, hun nabestaanden en familieleden , maar zo ook vertegenwoordigers van  diverse instellingen zoals van o.a de Stichting Bevrijding '45,  de Nationale Federatieve Raad van het Voormalige Verzet Nederland, de Vereniging Oud Apeldoorn en o.a. van de Oudheidkundige Vereniging Old Silvolde. Verder waren er  leerlingen van de basisschool PC Montessorie Passe Partout en leerlingen van het voortgezet onderwijs van de school genaamd De Meentgronden, aanwezig. Wat ons zeer verheugde was het feit dat er een delegatie uit Rees bij de herdenking aanwezig was, waaronder zelfs de burgemeester van Rees, dr B.Ketteler. De gemeente Apeldoorn, werd vertegenwoordigd door de loco burgemeester, de heer J.C.G.Wegman. Sprekers(sters) deze middag waren; - de locoburgemeester van Apeldoorn, de heer J.C.G. Wegman, - lerares T. de Jonge van de PC Montessorie Passe Partout, - oud dwangarbeider J. de Louter - de burgemeester van Rees, dr B.Ketteler. - drie kinderen (Famke, Emma, Nadine) van bassischool Pc Montessorischool Passe -  Partout, lazen een eigen gemaakt gedicht voor. - zangeres D.Grefhorst zong het lied "We will meet again". Andere leerlingen van de PC Montessorie Passe Partout (deze school heeft het monument "de dwangarbeidrer" geadopteerd) namen ook actief deel aan de herdenking, zoals het ontvangen van de gasten, het ontvangen en aangeven van de bloemstukken, de hulp bij de catering , enz.  Buiten bij het monument "de dwangarbeider" werd onder leiding van een trompettist van de KMAR een minuut stilte gehouden  en het Wilhelmus gezongen . Daarna werden er bloemen gelegd door de [...]

By |december 1st, 2008|Geen categorie|1 Comment

De toespraak van dr B.Ketteler (burgemeester van Rees) d.d. 28-11-08.

Welkomswoord voor de herdenkingsbijeenkomst door burgemeester dr B.Ketteler. Herdenking van de razzia d.d. 28-11-2008 in Apeldoorn Geachte heer Disberg, geachte collega Wegman, geachte dames en heren, lieve jongens en meisjes, een paar dagen geleden, op 9 november 2008, hebben enkele van u deelgenomen aan de herdenkingsbijeenkomst in Rees en daarbij Joodse burgers en Nederlandse dwangarbeiders herdacht, die tijdens de heerschappij van de nationaalsocialisten om het leven zijn gekomen.  Helaas kon ik vanwege een andere afspraak niet persoonlijk deelnemen aan de bijeenkomst. Des te groter was mijn behoefte om de bijeenkomst van vandaag hier in Apeldoorn bij te mogen wonen. Geachte heer Disberg, ik wil u dan ook graag van harte bedanken voor uw uitnodiging voor de herdenkingsbijeenkomst van vandaag.    Bijna op de dag nauwkeurig vond hier in Apeldoorn 64 jaar geleden, op 2 december 1944, de grote razzia plaats. Talloze burgers van de stad werden gedeporteerd en 850 van hen kwamen in het dwangarbeiderskamp van Rees, Bienen of Empel terecht. Wat in de daarop volgende maanden gebeurde, is voor velen tot op de dag van vandaag onbegrijpelijk.  De gedachte eraan vervult me met grote droefheid, met schaamte en ontzetting. 250 van de850 Nederlandse dwangarbeiders kwamen om het leven. Vanaf deze plaats wil ik ook in het bijzonder de heer De Louter en de andere voormalige dwangarbeiders welkom heten, die deze vernietigende periode hebben overleefd en die vandaag met ons deelnemen aan deze herdenkingsbijeenkomst.  Sinds het einde van de oorlog in het jaar 1945 is er veel gebeurd, en niet alleen in Duitsland zijn veel dingen veranderd. Het land heeft zijn verantwoordelijkheid voor het verleden genomen en zich tot een stabiele democratie ontwikkeld. Bijna 20 jaar gelden werden de beide Duitslanden eindelijk weer herenigd. Des [...]

By |december 1st, 2008|Geen categorie|0 Comments