­

Uitreiking van de oorkondes

Elk jaar krijgen de leerlingen van groep 8 nadat ze hebben deelgenomen aan de herdenking een oorkonde. de oorkonde Dit jaar hebben er zo'n 60 kinderen meegeholpen.  Daarvan zaten er zeventien in groep acht. De Montessorischool Passe Partout heeft het monument "de dwangarbeider"geadopteerd. De leerlingen van deze school nemen actief deel aan de jaarlijkse herdenking. Zo onderhouden zij het monument, ontvangen ze tijdens de herdenking de gasten, zorgen voor de garderobe, zorgen voor de inname van de bloemstukken, geven de gasten hun bloemstukken aan bij de bloemlegging, leggen zelf een bloemstuk, maken contact met de oud dwangarbeiders, maken gedichten en dragen er drie voor tijdens de herdenking, zingen een lied en gaan na enkele weken nadat de herdenking heeft plaatsgevonden de bloemstukken opruimen. Nadat de herdenking is afgelopen, wordt er met de leerkrachten van de school een datum besproken waarop we de gehele herdenking gaan evalueren. Daarbij wordt goed geluisterd naar de leerlingen. Ze geven dan aan wat ze mooi vonden, waar ze van geleerd hebben, wat indruk op hen maakte en ze geven ook aan wat er beter kan. Deze keer was dat op 01 december.   Zo gaven ze b.v. aan dat ze het fijn vonden dat de opkomst zo groot was, dat ze goede gesprekken hebben gehad met de aanwezige oud dwangarbeiders en dat ze blij zijn dat ze in vrijheid leven. Ze gaven aan dat ze het infobord heel mooi vonden. Dat bord gaf hen extra informatie. Ze vonden het mooi weggewerkt in de muur van het gemeentehuis. Na de evaluatie werden de oorkondes uitgereikt. Dit keer werd dat gedaan door mevrouw W. Assink.  Haar vader J.H. van Essen heeft zelf in kamp Rees gezeten. Zijn volledige verhaal ( no 1 [...]

By |december 3rd, 2015|Geen categorie|0 Comments

Dagboek over Rees door P. David

REES (21-11-1944/20-02-1945) Uit het levensboek van Piet David   Inleiding: Mijn vader Piet David schreef enkele jaren na de oorlog zijn oorlogservaringen op. Uitgebreid schreef hij over de meidagen van 1940 en het kamp Rees in de winter van 1944-‘45. Later schreef hij over zijn jeugd, verkeringstijd en zijn leven met mijn moeder. De aantekeningen, soms op schrijfpapier, maar ook op losse blaadjes en kladblokjes, heb ik verzameld en in zijn levensboek verwerkt en vastgelegd. Het boek heet: ” Mijn Verhaal” Het hoofdstuk dat hij schreef over zijn ervaringen in kamp Rees heb ik in dit boekje afgedrukt. Peter H. David Bussum, augustus 2015     Rees (21 november 1944 - 20 februari 1945) Op 10 mei 1940 werd ik krijgsgevangen genomen en in kampen tot zelfs in Polen (Stargard) opgesloten. In juni 1940 werden wij gedemobiliseerd. Op 24 augustus 1944 werd ik, in verband met een overval (distributiekantoor in Den Haag aan de Copernicuslaan), gearresteerd en opgesloten in het Oranjehotel. Op dinsdag 6 september 1944 (dolle dinsdag ) werd ik vrijgelaten. Ik was door al die angsten die ik meemaakte geheel overstuur geraakt. Ik werd ziek. Kort daarop vonden razzia’s plaats in Rotterdam en Den Haag, eerst op 21 november 1944. Ik begaf me op aanraden van een politiechef, die in onze ogen, zoals later bleek aan de Nazikant stond, naar het kantoor aan de Archimedesstraat. Nog geen uur later werd het bureau door SS troepen omsingeld en werd ik met nog vele collega’s gevangen genomen. Dit gebeurde op 21 november 1944.(ca.1600 man) We werden in een boevenwagen gestopt en overgebracht naar het gebouw van Kunsten en Wetenschappen. Daar waren inmiddels honderden mannen, burgers, brandweerlieden en politiemensen verzameld. De gehele nacht verbleven we daar, [...]

By |december 2nd, 2015|Geen categorie|0 Comments