WAT DOET ONZE STICHTING C.Q WAT ZIJN ONZE DOELEN ?

** Wij nemen actief deel aan de volgende herdenkingen  ;

– D.d. 17 april, de bevrijding van Apeldoorn. Georganiseerd door de Vereniging Oud Apeldoorn (de VOA).

– D.d. 04 mei, zijnde de nationale dodenherdenking.

– D.d. 02-10-1944 ( de 1e razzia te Apeldoorn), georganiseerd door de basisschool de Regenboog.

– D.d. 09 november te Rees, ter nagedachtenis aan de joodse slachtoffers en de slachtoffers ten gevolge van de dwangarbeid.

– D.d. 02-12-1944, zijnde de slachtoffers van de 2e razzia , ( diegene die naar kamp Rees moesten) welke door ons zelf wordt georganiseerd. (ieder jaar komen er c.a. 250 bezoekers naar deze herdenking).We houden de herdenking elk jaar rondom 2 december. Hou onze site en krant  in de gaten voor de juiste datum.

* * Wij onderhouden contacten met diverse instanties en oud dwangarbeiders en hun nabestaanden.

* * Wij geven lezingen in kerken, scholen, bejaardentehuizen, Oudheid kundige verenigingen enz.

* * Wij willen om de 3 jaar met de groepen 7 en 8 van de PC Montessorischool Passe – Partout (basisschool welke ons monument heeft geadopteerd)  naar het Nationaal Bevrijdingsmuseum en het Canadese ere oorlogsbegraafplaats te Groesbeek .

Dit alles is een zeer kostbare zaak. En omdat wij een stichting zijn, hebben wij geen leden en dus geen inkomsten. Maar we mogen wel donateurs hebben.

HOE KUNT U ONS ONDERSTEUNEN ?

U kunt onze stichting ondersteunen, door een financiele bijdrage te leveren. Daarmee draagt u bij aan de doelen ( zoals hierboven is omschreven) van onze stichting.

Deze bijdrage kan bestaan uit een eenmalige gift, of door een jaarlijkse vaste donatie (een donateur), of door een periodieke schenking.

Uw eenmalige GIFT  kunt u overmaken op banknummer 303339292, ten name van Stichting Dwangarbeiders Apeldoorn 1940-1945, met vermelding “gift “en uw postcode en uw huisnummer.

Indien u  DONATEUR  wilt worden, voor minimaal Euro 12-  per jaar, ( dat is slechts 1 euro per maand ) kunt u een berichtje sturen naar de Stichting Dwangarbeiders Apeldoorn 1940-1945, Hoge Dries 163, 7335 AL.   Wij sturen u dan een machtiging , welke u kunt invullen EN ondertekenen en  die kunt u vervolgens afgeven bij uw bank. U kunt ook telefonisch contact opnemen met mevrouw W.Assink, 055-3557978.

Indien u een PERIODIEKE SCHENKING wilt afgeven, gelieve dezelfde werkwijze hanteren als vermeld bij het aanmelden als donateur.

Bij het donateur zijn of in geval van een periodieke schenking, zijn wij  dan langere tijd verzekerd van uw financiele steun en kan de stichting haar werk voortzetten en de beoogde doelstellingen halen.   Wij stellen uw bijdrage erg op prijs.

Denk wel;   Zonder uw steun kunnen wij onze doelstellingen nooit halen.