Deze Stichting is op 3 augustus 2004 te Apeldoorn opgericht en heeft als doelstelling de herinnering in stand te houden van de razzia’s die in 1944 in Apeldoorn hebben plaatsgevonden.

Met name de verschrikkingen die de dwangarbeiders hebben moeten ondergaan op weg naar en tijdens hun verblijf in kamp Rees te Duitsland.

Met deze website willen we de mensen informeren omtrent de omstandigheden waarin en waaronder men als dwangarbeider heeft moeten zien te overleven.

Wij hopen met deze website te kunnen bijdragen aan de verwerking van het opgelopen leed , die de dwangarbeider en hun familie en nabestaanden al die jaren, hebben moeten ondergaan.

De Stichting heeft geen vast inkomen en is geheel afhankelijk van donaties en andere schenkingen.

Aanmelden als donateur van de Stichting
Dit kan door overboeking van een geldbedrag op bankrekeningnummer ; IBAN ; NL02 RABO 0303339292 t.n.v. de Stichting Dwangarbeiders Apeldoorn 1940-1945, onder vermelding van het woord donateur en uw postcode en huisnummer. In de toekomst wordt u dan op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Overlijden Andre Horlings

februari 8th, 2024|0 Comments

Op 02-02-2024 kregen wij te horen dat op 18-12-2023 Andre Horlings was overleden. Andre was al geruime tijd ziek ( nierfalen ), maar zijn overlijden kwam toch nog geheel onverwachts. Andre heeft een grote bijdrage geleverd aan ons boek "de Verzwegen Deportatie ". Hij was een journalist in hart en [...]

Wijziging Bestuur

februari 7th, 2024|0 Comments

Op 02 januari 2024 deelde bestuurslid Wilma Assink mede dat zij stopte met het zijn van bestuurslid van onze Stichting. Ze gaf aan dat ze de leeftijd had bereikt waarop ze ongebonden wilde zijn. Zij zag op tegen alle verplichtingen die het zijn van secretaris met zich meebrengt. Denk daarbij [...]

Herdenkingstocht Rees – Megchelen 10-03-2024

februari 6th, 2024|0 Comments

Zoals ieder jaar wordt ook dit jaar op de 2e zondag in maart de herdenkingstocht van Rees naar Megchelen gehouden. Men kan de tocht op 2 manieren houden. Men start van Megchelen naar Rees en loopt dan terug naar Megchelen of men start vanuit Rees naar Megchelen. ( zie de [...]

Beste Wensen

december 11th, 2023|0 Comments

Bij deze wenst de Stichting Dwangarbeiders Apeldoorn 1940-1945, u allen goede Feestdagen ( Kerst ) toe en een gezond en een gelukkig Nieuwjaar. Het jaar 2023 sluiten we af. Wij hopen dat u kunt terugkijken op een geslaagd en vredig jaar. We wensen u voor 2024, heel veel geluk, liefde [...]

Verslag herdenking Apeldoorn 24-11-2023

december 4th, 2023|0 Comments

Zoals reeds aagegeven werd op 24 november in Apeldoorn de jaarlijkse herdenking gehouden ter nagedachtenis aan de slachtoffers van Kamp Rees en de Treinbeschieting te Werth op 03-12-1944. Vanwege het zeer slechte weer kwamen er dit keer minder bezoekers dan de voorgaande jaren. We mochten zo'n 110 volwassenen en zo'n [...]

Herdenking Rees 09-11-2023

november 13th, 2023|0 Comments

Zoals elk jaar werd er ook dit jaar op 9 november een herdenking te Rees gehouden. Gelet op de oorlog tussen Israel en de Hamas was het onduidelijk of deze herdenking door kon gaan. Gelukkig was dat wel het geval. Het monument was een week ervoor van plaats verandert. Het [...]