­

Toespraak mevrouw R. Krimp 30-11-2018

Geachte aanwezigen, Allereerst wil ik de organisatie Stichting dwangarbeiders hartelijk danken voor hun uitdaging aan mij vandaag. Dankjewel Arend, dat ik hier vandaag wat mag zeggen, bij deze bijzondere bijeenkomst. Ik sta hier vandaag om twee redenen; Ten eerste; Ik ben werkzaam bij de afdeling Onderzoek en Advies van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, de organisatie die zich bezighoudt met het richting geven aan herdenken, herinneren en vieren van oorlogsgeweld. De afgelopen tien jaar werk ik daar aan mooie projecten, spreek ik met oorlogsgetroffenen. Ten tweede; Ik werk al tien jaar bij het Nationaal Comité en wat mij de afgelopen jaren sterk is opgevallen, is dat het thema van de gedwongen tewerkstelling maar weinig in beeld is. We weten uit onderzoek dat het aantal jongens en mannen dat gedwongen naar Duitsland moest in het kader van de arbeidsinzet – naar schatting zo’n 500.000- , teruggerekend naar het aantal inwoners van Nederland tijdens de oorlog, betekende dat in één op de acht gezinnen iemand weg moest. En dat dus in één op de acht gezinnen iemand terugkwam met de ervaringen tijdens de arbeidsinzet. Of niet meer terugkwam. De impact die dit gehad moet hebben op de arbeiders zelf, maar ook op hun families, vrienden niet alleen bij terugkomst maar tijdens hun gehele leven en dus op de Nederlandse samenleving moet dus enorm zijn. Toch zie je dat nauwelijks terug in het Nederlandse collectieve geheugen. Dat raakt mij. Dat roept bij mij vragen op. En om die reden heeft het Nationaal Comité mij toestemming gegeven de komende jaren een grondig onderzoek te doen naar de herinneringen aan de arbeidsinzet en de manier waarop dat een plek heeft gekregen in het Nederlandse collectieve geheugen. Ik vind [...]

By |december 8th, 2018|Geen categorie|0 Comments

Toespraak T. de Jonge op 30-11-2018

‘De beste manier om slachtoffers te herdenken, is nooit meer een nieuwe oorlog beginnen’. Deze bekende uitspraak staat op een poster van Loesje. Tijdens de voorbereiding van de herdenking met de kinderen kwam deze uitspraak een keer voorbij. Ik dacht er later nog eens over na. Ik snap wel wat ze ermee bedoelen. Maar hij is erg in het groot gedacht. Een oorlog beginnen is iets tussen landen en regeringsleiders en staat ver van ons af. En het klinkt een beetje passief. Het gaat over iets niet doen. Iets achterwege laten, nl. het beginnen van een oorlog. Maar, vroeg ik me af, levert dat dan automatisch het tegenovergestelde op? Als je geen oorlog begint, er is geen oorlog, heb je dan ‘dus’ automatisch vrede?  Of is dat niet genoeg en moet je niet alleen iets níet doen, maar juist ook iets wél doen? En zo ja, wat dan? Vragen zijn soms mooi, of juist mooi, als je geen pasklaar antwoord hebt. Daar komen we op school ook zeker achter nu we op dit moment werken over het onderwerp ‘Strijd voor gelijke rechten’. Dat geeft heel veel gespreksstof. Hoe is het gesteld met de rechten van mensen over de hele wereld? Wat zijn eigenlijk de rechten van kinderen en volwassenen? Hoe is het in Nederland gesteld met onze rechten en hoe zag het er vroeger en dan met name in de 19e eeuw en begin 20e eruit in ons land? Soms zijn er antwoorden en soms (nog) niet. Maar hoe gaaf is het, dat wij nu, in dit land, in vrijheid over alles met elkaar kunnen praten. Die vrijheid komt deels omdat er geen oorlog is en daardoor geen angst, geen dreiging van hoger af. Maar [...]

By |december 8th, 2018|Geen categorie|0 Comments

Toespraak van de heer C. Gerwers op 30-11-2018

Sehr geehrter Herr Disberg, sehr geehrte Herr Berends, liebe Schülerinnen und Schüler der Montessori-Schule, meine sehr geehrten Damen und Herren, beste Mensen,   für die Einladung zum heutigen „Herdenking Dwangarbeiders Apeldoorn“ danken wir Reeser Ihnen herzlich. Jahr für Jahr fühlen wir uns hier in Apeldoorn sehr willkommen und schätzen die Warmherzigkeit unserer niederländischen Gastgeber. Aber auch die Art und Weise, wie diese Veranstaltung zum Herdenking organisiert und durchgeführt wird, ist für uns immer wieder beeindruckend. Viele Kinder brachten und bringen sich mit Gedichten und Liedern in die Gedenkveranstaltung ein und sorgen dafür, dass das Herdenking in Apeldoorn trotz des traurigen Anlasses eine lebendige und freundschaftliche Veranstaltung ist.  Gemeinsam erinnern wir uns heute an die Razzia vom 2. Dezember 1944 und gedenken der niederländischen Opfer, die von hieraus deportiert wurden und auf dem Transport und später in den deutschen Zwangsarbeiterlagern schlimme Zeiten erleiden mussten.   Sehr geehrte Damen und Herren, vor einigen Wochen hatte ich die Gelegenheit, Kriegsgräberstätten in den Niederlanden und in Belgien zu besuchen. Bei gutem Wetter und  guter Laune brachen wir Richtung Niederlande auf. Sie können sich sicher vorstellen, dass diese gute Stimmung mit der Besichtigung der Kriegsgräberstätten ganz schnell dahin war. Wenn Sie vor diesen zahllosen Kreuzen stehen, die sich bis zum Horizont erstrecken, dann bekommen Sie eine ungefähre Vorstellung davon, welches unendliche Grauen in den Weltkriegen geschehen ist. Auf der Kriegsgräberstätte im niederländischen Ysselstein sind alleine über 30.000 Opfer aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg beerdigt worden. Es handelt sich um Soldaten und zivile Opfer, die auf niederländischem Boden zu Tode gekommen sind. Auch ich habe in den letzten Jahren hier in Apeldoorn oft Zahlen von Opfern genannt, um damit zum Ausdruck zu bringen, wie schrecklich und furchtbar die Ereignisse 1944 [...]

By |december 8th, 2018|Geen categorie|0 Comments

Herdenking Apeldoorn 30-11-2018

Zoals reeds aangegeven in het voorgaande bericht werd op 30 november 2018 de jaarlijkse herdenking gehouden. Sprekers (- sters ) waren dit jaar mevrouw R.Krimp, mevrouw T de Jonge, de burgemeester van Rees zijnde de heer C.Gerwers en de burgemeester van Apeldoorn zijnde de heer J.Berends. ( 4  foto's R. Rump ). Mevrouw R. Krimp Mevrouw T de Jonge Burgemeester C. Gerwers Burgemeester J. Berends           Net zoals voorgaande jaren werden de gasten ontvangen door de leerlingen van de groepen 7 en 8 van de Montessorieschool Passe Partout. In afwachting van de gasten. Bloemstuk Kransen Zij namen de bloemstukken en kransen in ontvangst en namen de jassen aan en brachten die vervolgens naar de garderobe en boden de gasten een kopje koffie of thee inclusief een plak cake aan.   ( 3 foto's  R.Rump ).     Na de ontvangst in de Burgerzaal werd tegen 12.55 uur de gasten gevraagd om plaats te nemen in de Raadzaal. ( 7 foto's  J.Assink ).                     Daar werd de herdenking geopend door de heer A.J.Disberg. ( foto R.Rump ). Hij bedankte de gemeente Apeldoorn voor het feit dat ondanks dat het gemeentehuis verbouwd werd, de herdenking toch plaats kon vinden. De gemeente had vanwege de herdenking de werkzaamheden laten stoppen vanaf 12.00 uur. De heer Disberg pakte onverwachts een hoed, zette die op zijn hoofd en nam voor de gemeente Apeldoorn heel diep zijn hoed af. Hij verwelkomde alle gasten en met name de oud dwangarbeiders en hun nabestaande, de burgemeester van de Stadt Rees, de burgemeester van de gemeente Apeldoorn, de [...]

By |december 5th, 2018|Geen categorie|0 Comments

Erepenning gemeente Apeldoorn voor de Stadt Rees

Op 30-11-2018 heeft de gemeente Apeldoorn de zilveren erepenning van de gemeente Apeldoorn aan de Stadt Rees overhandigd. Burgemeester J. Berends Burgemeester J. Berends gaf in zijn toespraak aan, dat   sinds 2004 er een intensief contact is ontstaan tussen de bestuurders en de bevolking van de Stadt Rees en de oud dwangarbeiders en hun nabestaanden uit Apeldoorn. Vertegenwoordigers van de Stadt Rees namen het initiatief om de oud dwangarbeiders  en de bevolking van de Stadt Rees nader tot elkaar te brengen. Vanaf 2004, zijnde het jaar dat in Apeldoorn het monument "de Dwangarbeider " werd onthuld is er  tot op heden een vertegenwoordiging van de Stadt Rees bij de herdenking in Apeldoorn aanwezig. Van 2004 tot en met 2008 werd de Stadt Rees vertegewoordigd door de toenmalige burgemeester, de heer B. Ketteler. Hij nodigde in 2005 in het plaatsje Bienen, wat onder Rees valt, alle nog levende oud dwangarbeiders uit Haarlem en Apeldoorn uit en bood ze een uitgebreide lunch aan. Burgemeester C. Gerwers. Vanaf 2009 werd deze taak overgenomen door de       huidige burgemeester van de Stadt Rees, zijnde de heer   C.Gerwers. De heer C.Gerwers heeft de onderlinge banden tussen de Stadt Rees en de oud dwangarbeiders en hun nabestaanden nog verder uitgebreid. Zo zorgde de Stadt Rees, mede door de inzet van burgemeester C. Gerwers en mevrouw T.Oostendorp, voor een infobord aan de Melatenweg. Dit bord staat direct tegenover de ingang van het voormalige Kamp Rees. Maar ook hielp de Stadt Rees vanaf 2010 mee aan de jaarlijkse wandeltocht van Rees naar Megchelen, welke elk jaar op de 2e zondag in maart wordt gehouden. De Stadt Rees houdt elk jaar op 09 november zelf een herdenking en vanaf [...]

By |december 3rd, 2018|Geen categorie|0 Comments