­

Kerst en Oud en Nieuw en Kersttakken

Zoals ieder jaar wil de Stichting Dwangarbeiders Apeldoorn 1940-1945 u een fijne Kerst en een gezegend, gelukkig maar vooral een gezond 2023 toewensen. Het is sinds een jaar of zes een traditie dat wij elke keer vlak voor de Kerstdagen langs de monumenten gaan en daar een Kersttak neerleggen. Op deze wijze willen wij alle slachtoffers van de razzia van 02-12-1944 en de treinbeschieting op 03-12-1944 te Werth en alle slachtoffers van Kamp Rees herdenken. We staan dan stil bij het leed wat hen is overkomen. Dit jaar hebben we op 23-12-2022, op negen plekken een Kersttak gelegd. Te weten ; Het monument in Bienen, het nieuwe monument in Gendringen, het massagraf in Haldern, het infobord aan de Melatenweg, het monument in Megchelen, het graf van Mies Neuhaus in Megchelen, het monument in de Stadt Rees, het monument in Werth en natuurlijk ons eigen monument in Apeldoorn. . BienenGendringenHaldernInfobordMegchelenMies NeuhausStadt ReesWerth . ApeldoornApeldoorn In Apeldoorn legden we als laatste de Kersttak. U ziet op de linker foto het monument in Apeldoorn met Kersttak. Deze werd op 23-12-2022 omstreeks 14.30 uur neergelegd en helaas constateerden wij dat op 24-12-2022 omstreeks 08.30 uur deze was weggenomen. Net zoals de afgelopen 5 jaar werd binnen 24 uur het Kerststuk door een of andere minkukel weggenomen. Namens onze Stichting is op 24-12-2022 aangifte van diefstal gedaan bij de plaatselijke politie. Tevens is een stuk geschreven voor zowel de Stedendriehoek als de Stentor. Misschien gaat de dader zich eens beseffen dat het er ligt omdat wij de slachtoffers herdenken. Ik hoop dat de dader eens een keer het infobord gaat lezen,welke zich op de muur achter het monument bevind. Misschien komt hij / zij dan tot besef dat dit absoluut [...]

By |december 25th, 2022|Geen categorie|0 Comments

Herdenking Apeldoorn 25-11-2022.

In de jaren 2020 en 2021 konden we i.v.m. Covid 19 geen herdenking houden. Dit jaar was het weer mogelijk. Zouden de mensen de razzia van 02-12-1944 vergeten zijn? Hoeveel mensen wouden er komen? Vele vragen spookten vooraf door ons hoofd. We hebben in 2020 en 2021 wel bloemen gelegd bij het monument "de dwangarbeider". 202020202020 202120212021 Gelukkig kon de herdenking dit jaar wel doorgaan. We zijn gestart in de Burgerzaal. Ze hadden de herdenking dus niet vergeten. Om 13.00 uur begon de herdenking in de Raadzaal van het gemeentehuis. Toen viel pas op dat het best wel druk was. Er waren zo'n 160 mensen op de herdenking afgekomen. Daaronder bevonden zich 51 kinderen ( groep 7 en 8 ) van Montessorieschool Passe Partout. Onder de gasten bevonden zich twee personen die er volgend jaar niet meer bij zijn. Zijnde locoburgemeester W. Willems en lerares Tineke de Jonge. Zij zijn van baan verandert. Wellicht dat ook de heer Chistoph Gerwers er volgend jaar niet meer bij is. Hij is vanaf 2009 de burgemeester van de Stadt Rees. Hij doet mee aan de verkiezingen voor de functie van Districtscommissaris ( Landraad ) van het District Kleef. De kans is heel groot dat hij het gaat worden. Op 11-12-2022 is de nieuwe districtscommissaris bekend. Indien hij wordt gekozen dan krijgt de Stad Rees een nieuwe burgemeester. We zullen de heer Gerwers heel erg gaan missen. Nadat iedereen zijn plek had gevonden opende A.J.Disberg de herdenking. Daarna gaf hij het woord aan de locoburgemeester van Apeldoorn, de heer Willems. Deze hield een toespraak. Welkom, iedereen die hier vandaag aanwezig is bij de jaarlijkse herdenking van de Apeldoornse dwangarbeiders van Kamp Rees. Een bijzonder welkom aan onze gasten uit [...]

By |december 2nd, 2022|Geen categorie|0 Comments

Herdenking Rees 09-11-2022

Na 1,5 jaar wachten was het dan eindelijk zover. We mochten en konden weer naar Rees voor de jaarlijkse herdenking. Zoals gebruikelijk verzamelden wij ons weer op de parkeerplaats van Kinderboerderij Malkenschoten aan de Dubbelbeek in Apeldoorn. Somiggen hadden aangegeven dat ze op eigen gelegenheid naar Rees zouden gaan. Vooraf zouden wij ons ontmoeten bij de Mac Donald. Een van hen was de burgemeester van Apeldoorn. Daar even naar het toilet en een bakkie doen en dan naar Empel, waar de vredesboom staat. De vredesboom Daarna zijn we meteen doorgereden naar het infobord. Daar werden namens onze Stichting en de gemeente Apeldoorn een bloemstuk gelegd. Vervolgens zijn we naar het centrum van Rees gereden en hebben daar de jaarlijkse herdenking bijgewoond. Mevrouw Oostendorp had de regie inhanden en opende de herdenking. Als eerste gaf ze burgemeester C. Gerwers het woord. Toespraak van de heer Gerwers. Sehr geehrter Herr Heerts (Bürgermeister Apeldoorn),Sehr geehrter Herr Disberg,liebe Frau de Jonge, lieber Herr Weijermars,liebe Schülerinnen und Schüler der Montessori-Schule Passe-Partout,meine sehr geehrten Damen und Herren,beste Mensen,für die Einladung zur heutigem „Herdenking razzia 2 december“ dankeich Ihnen sehr. Jahr für Jahr fühlen wir Reeser uns hier in Apeldoornsehr willkommen und es ist mir auch heute wieder eine große Ehre, alsBürgermeister der Stadt Rees erneut die Möglichkeit zu erhalten, eineAnsprache halten zu dürfen.„Offenheit, Frieden und Freundschaft“ – so waren die Worte, mit denendas „Neue Rees“ im Jahr 2018 mit dem Erepenning der GemeenteApeldoorn ausgezeichnet wurde.Diese großartige Auszeichnung und Geste, die Sie uns damalsentgegengebracht haben, hat mich damals wie heute sehr berührt. Ichfreue mich daher umso mehr, dass wir heute, nach der Pause in denJahren 2020 und 2021, wieder miteinander gedenken, erinnern undinnehalten können. Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine hat [...]

By |december 2nd, 2022|Geen categorie|0 Comments