Op zondag 12 maart 2017 werd zoals voorafgaande jaren weer de herdenkingstocht van Rees naar Megchelen gehouden.

Er was ook deze keer sprake van een grote opkomst.

Jong en oud, man en vrouw, Nederlander en Duitser stonden ook deze keer weer zij aan zij.

Aanwezig waren o.a. de burgemeester van Stadt Rees, de heer Christoph Gerwers en de burgemeester van de gemeente Oude IJsselstreek, de heer Otwin van Dijk en twee oud dwangarbeiders, zijnde de heren Ap Gerritse en Jan de Louter uit Apeldoorn.

Er werd begonnen met een samenzijn in Rees, gevolgd door een korte herdenking ter hoogte van het infobord aan de Melatenweg.

Vervolgens werd aangevangen met de wandeltocht van Rees naar Megchelen.

De dag werd afgesloten met de herdenking in Megchelen.

Ook deze keer gaven de diverse sprekers weer aan, dat het herdenken door moet blijven gaan en dat we onze vrijheid moeten koesteren.  Ook moeten we elkaar in de waarde laten.  Geloof, kleur, ras, geaardheid en de diverse culturen moeten we respecteren.  Kortom doe een ander niet iets aan, hetgeen ze jou ook niet mogen aandoen. Geef elkaar de ruimte en bewaar de juiste normen en waarden.

Hieronder ziet u een aantal foto’s die u een overzicht geven over het verloop van de dag.

 

C. Gerwers

C. Gerwers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O van Dijk

O. van Dijk

 

 

 

 

 

 

Oud dwangarbeiders

Oud dwangarbeiders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J de Louter

J de Louter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na afloop kon men terugkijken op een zeer geslaagde herdenking.

Het is geweldig dat de twee buurgemeenten Stadt Rees en Megchelen samenwerken.  Dankzij deze twee gemeenten en de OVGG en de vele vrijwilligers lukt het ieder jaar weer, om mensen van verschillende leeftijden, van verschillende geslachten en van verschillende nationaliteiten bij elkaar te brengen, zodat ze samen de verschrikkingen van de Tweede Wereld Oorlog kunnen herdenken. Zij zijn een voorbeeld voor velen.

Vergeet niet dat geen enkele oorlog een winnaar kent, want aan beide kanten zijn verliezers te betreuren.