de dwangarbeider

De Stichting is op 3 augustus 2004 te Apeldoorn opgericht en heeft als doelstelling de herinnering in stand te houden van de razzia’s die in 1944 in Apeldoorn hebben plaatsgevonden.

Met name de verschrikkingen die de dwangarbeiders hebben moeten ondergaan op weg naar en tijdens hun verblijf in kamp Rees te Duitsland.

 

Met deze website willen we de mensen informeren omtrent de omstandigheden waarin en waaronder men als dwangarbeider heeft moeten zien te overleven.  Wij hopen met deze website te kunnen bijdragen aan de verwerking van het opgelopen leed , die de dwangarbeider en / of hun familie en nabestaanden, hebben moeten ondergaan.

In 2004 is ook ons monument onthult. Het staat op het Marktplein te Apeldoorn, het is verwerkt in een van de zuilen van het gemeentehuis ( nabij het torentje ).

Monument te Apeldoorn

 

 

 

 

De Stichting Dwangarbeiders Apeldoorn 1940-1945 heeft in 2005 een boek uitgebracht getiteld ” de verzwegen deportatie”. Door de getuigenverklaringen en de verrichte onderzoeksresultaten krijgt men een  indruk over hoe het verblijf in kamp Rees is geweest en wat de gevolgen daarvan waren. Ook wordt een beeld opgetekend over de rol van het verzet, de medische hulpverlening en de hulp die men heeft gekregen van de bevolking van zowel Nederlandse als Duitse zijde.

272; 07-04-05 Boekoverhandiging aan burgemeester G.J. de Graaf

De Stichting komt graag in contact met oud dwangarbeiders van kamp Rees, de leden van het verzet en de mensen van de illegale medische noodhulp uit de grensstreek en of hun nabestaanden daarvan.

Ook zijn foto’s en andere documentatie, met betrekking tot bovenstaand onderwerp van harte welkom. Alle binnengekomen informatie zal worden ondergebracht in het gemeente archief van de gemeente Apeldoorn, in het dossier nummer 295 , met de titel Rees.

Tevens trachten wij middels diverse andere onderwerpen mensen te informeren.

Doel

  1. De herinnering in stand houden van de verschrikkingen die de dwangarbeiders hebben moeten ondergaan in de kampen  Rees , Empel Rees en Bienen.
  2. Het deelnemen aan herdenkingen voor wat betreft de dwangarbeiders die in de gemeente Apeldoorn in 1944 zijn opgepakt en afgevoerd. Alsmede deelname aan de jaarlijkse 4 mei herdenking.
  3. Het inwinnen en verspreiden van informatie en het houden van lezingen op basisscholen en middelbaar onderwijs en andere instellingen.
  4. Het uitgeven van het boek  “de verzwegen deportatie”.

Geldmiddelen
De Stichting heeft geen vast inkomen en is geheel afhankelijk van donaties en andere schenkingen. Het heeft geen commercieel karakter.

Aanmelding als donateur  van de Stichting
Dit kan door overboeking van een geldbedrag op bankrekeningnummer ; Iban :  NL02RABO 0303339292 t.n.v. de Stichting Dwangarbeiders Apeldoorn 1940-1945, onder vermelding van donateur en uw postcode en huisnummer. In de toekomst wordt u dan op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.