Zoals u allen wellicht weten heeft het kabinet op 02-11-2021 i.v.m. de verhoging van het aantal besmettingen van Covid 19, strengere maatregelen opgelegd. 

Dit alles om een nog verdere uitbraak van Cocid 19 te voorkomen.

Met ingang van 02-11-2021 wordt de regel van 1,5 meter afstand van elkaar weer gehanteerd.

Zo gaan we vanaf 06-11-2021 weer een mondkapje dragen. 

Ook wordt vanaf 06-11-2021 op sommige plekken de corona toegangsbewijs verplicht gesteld. ( O.a. voor openbare gebouwen waar men b.v. een evenement houdt ).

Na een zorgvuldig overleg met de gemeente Apeldoorn, hebben wij gezamenlijk het besluit genomen om de herdenking dit jaar niet door te laten gaan.

Voorkomen is namelijk beter dan genezen.

We zullen net zoals vorig jaar wel aandacht gaan schenken aan de slachtoffers van de razzia van 02-12-1944 en die van Kamp Rees.

Op 26-11-2021 zullen wij omstreeks 13.00 uur bloemstukken gaan neerleggen bij het monument “de dwangarbeider” op het Marktplein.

Indien u een bloemstuk wil laten leggen dan verzoeken wij u om deze,  hetzij persoonlijk af te geven of het te laten bezorgen,  bij het gemeentehuis te Apeldoorn op vrijdag 26-11-2021 voor 12.20 uur.

Graag daarbij uw naam of de naam van de organisatie vermelden.

Op 12-11-2021 gaat het kabinet kijken wat een en ander heeft opgeleverd en misschien worden de maatregelen verder aangescherpt.


Wij begrijpen dat het niet fijn is om net zoals vorig jaar een herdenking af te zeggen, maar we moeten ons verstand boven onze emotie gaan stellen. Wij hopen dat u onze beslissing kunt begrijpen en zult respecteren.

We hopen u volgend jaar weer te mogen begroeten.

Groeten Arend Disberg. ( voorzitter Stichting Dwangarbeiders Apeldoorn 1940-1945 ).

===========================================================

De herdeking in Rees op 09 november 2021 gaat gewoon door.

Deze vangt aan om 15.00 uur, locatie Am Stadtgarten, 46459 Rees, nabij het busstation in het centrum van Rees.

U dient uw inentingsbewijs en een mondkapje mee te nemen.