Mevrouw A van Lunteren is op zoek naar informatie over haar vader.

Ze nam contact met onze Stichting op en verzocht ons om een hulpvraag van haar en haar broer op onze site te zetten.

Daaraan werken wij graag mee.

Hieronder het verzoek.

Onze vader, Rudolf (ook wel Dolf genoemd) van Lunteren is geboren op 10 februari 1925 te Medan, Sumatra, toen Nederlands Indië.Zijn vader werkte bij de Deli Maatschappij als koffieplanter.Op ongeveer zijn 10e is de familie naar Nederland gegaan en hebben ze een tijdje bij de broer van zijn vader (de beeldhouwer Joop van Lunteren) in Delft gewoond.Daarna zijn ze naar de Mr. Cornelisstraat 80 te Haarlem verhuisd. Zij woonden op de 1e en 2e verdieping.De winkels daaronder waren een groenteboer en een melkboer.
Het gezin van Lunteren bestond uit 8 kinderen. Onze vader was één na de jongste. Wij denken dat in 1944 de jongste 4 kinderen daar gewoond hebben. Zus Bep, broer Joop, dan mijn vader Dolf en de jongste broer Bob.Wij kunnen ons niet herinneren of Joop en/of Bob in Duitsland geweest zijn. Dat is nooit zo gezegd.Wij weten wel dat alleen mijn vader naar een onderduikadres is gevlucht en toen met de Sinterklaasrazzia is opgepakt en naar Kamp Rees gestuurd.
Wij kunnen ons ook herinneren dat hij door nonnen/broeders is verzorgd. En dat hij daar naartoe is gelopen. Nogmaals ’s Heerenberg komt mij bekend voor; ook de “Witte Paters”.
Na zijn middelbare school is hij bij Centraal Beheer gaan werken op de afdeling Sociale Verzekeringen. Dit is later door het GAK overgenomen. Hij was daar afdelingschef.
Hij is op 21 september 1993 overleden.

Mijn vader, R. Van Lunteren, is met de zgn. Sinterklaasrazzia van 6 december 1944  in Haarlem opgepakt en naar Kamp Rees gestuurd om aldaar dwangarbeid uit te voeren. Ik heb zijn naam op uw website gevonden,  lijst 4 – Haarlem, R. Van Lunteren – M. Cornelisstraat 80.
Zelf heeft hij er met ons niet over kunnen praten, zoals zovelen denk ik. Maar ik ben wel geïnteresseerd geraakt in wat hij heeft meegemaakt.

Wat ik ervan weet, is dat hij op een gegeven moment ‘ontslagen’ is omdat hij te ziek was om nog te kunnen werken. Hij kreeg een document mee en is toen lopend naar Nederland gegaan en is daar opgevangen. Hij is verzorgd, o.a. door broeders, totdat hij weer naar Haarlem terug kon reizen.

Inmiddels heb ik op internet gevonden dat de dwangarbeiders in eerste instantie in Megchelen zijn opgevangen. En dat er daar nu jaarlijks een herdenkingswandeling plaatsvindt. Ook werden de mensen vanuit Rees en Megchelen overgebracht naar o.a. ’s Heerenberg en Harreveldt.

Kortom ;

Mijn vader is op 06 december 1944 tijdens de razzia in Haarlem opgepakt en naar Kamp Rees gestuurd. Daar is hij op een gegeven moment weggegaan ( afgekeurd ) omdat hij te ziek was om nog te kunnen werken. Hij heeft hier zelf nooit over kunnen praten. Maar wat mijn moeder verteld heeft is dat hij naar Nederland gelopen is en ergens door broeders is opgevangen en verzorgd. Waarschijnlijk was dit in ’s Heerenberg. Kan iemand zich mijn vader herinneren en mij meer informatie geven?

Verder heb ik heb nog een paar vragen en hopelijk kan iemand mij hierbij helpen:

1 ; Wie is gelijktijdig met mijn vader in Haarlem opgepakt en heeft bij mijn vader in Kamp Rees gezeten?
2. Waar kan ik vinden wanneer hij uit dat Kamp ‘ontslagen’ is?
3. Waar kan ik in Megchelen of ’s Heerenberg of Harreveld een bewijs vinden dat hij daar opgevangen en verpleegd is?

Indien u u iets weet over Rudolf van Lunteren of een antwoord kan geven op de een van de drie vragen, verzoek ik u contact op te nemen met mevrouw A. van Lunteren. Via ; avanlunteren@xs4all.nl