Zoals reeds aangekondigd vond op zondag 08-03-2020 de jaarlijkse herdenkingstocht plaats.

Normaliter verzamelden wij ons bij het infobord aan de Melatenweg, echter nu was er gekozen voor het pannekoekenhuis aan de Empelerstrasse 91 in Rees.

Het weer was slecht, maar binnen was het droog en gezellig. Op een gegeven moment was het zo druk dat er zelfs mensen buiten moesten gaan staan. Maar een regenpak of paraplu zorgt er dan voor dat je droog blijft.

Schuin tegenover dit pannekoekenhuis bevindt zich een fietspad annex voetpad wat uit komt op de Melatenweg. We waren dus zo bij het infobord, alwaar burgemeester Gerwers de mensen welkom heette.

Er waren dit jaar zelfs mensen uit Haarlem en Den Haag naar Rees gekomen.

Dit jaar was het voor het eerst dat er vanuit Apeldoorn geen oud dwangarbeider bij deze herdenking aanwezig was.

Het was er druk en voor velen was het zeer emotioneel. Zij hadden in de weken c.q. maanden ervoor hun vader of opa verloren.

Zoals gebruikelijk gingen na de bloemlegging de wandelaars via de vluchtroute naar Megchelen. Zij die lichamelijk niet in staat waren om te wandelen, gingen rechtsreeks naar zal Ter Voert in Megchelen. En al gauw kwamen daarna de wandelaars er aan. Snel werd er een broodje, een bakje soep of wat anders gegeten en een kop koffie of thee gedronken. Op een gegeven moment moest de zaal uitgebreid worden, het gordijn dat zich tussen twee zalen bevond, werd opengeschoven. De extra tafels en stoelen werden aangerukt en iedereen kon bijkomen van de tocht een een praatje maken met zijn of haar tafelgenoot.

Daarna volgde de herdenking in Megchelen zelf.

Ook dit jaar werden er bij het mooie monument weer mooie bloemen gelegd en enkele woorden gesproken.

Een van de sprekers was A.J.Disberg ( voorzitter van de Stichting Dwangarbeiders Apeldoorn 1940-1945 ). Hij bedankte de gehele voormalige bevolking van Megchelen voor de hulp die zij in 1945 aan de vluchtelingen van Kamp Rees hadden gegeven.

Het mooie aan deze herdenking was het feit dat er heel veel jeugd bij aanwezig was.

Achteraf gezien was dit de laatste herdenking die in 2020 heeft plaatsgevonden.

Door het Coronavirus zijn daarna alle herdenkingen, bijeenkomsten, lezingen en onthullingen c.q. het planten van vredesbomen afgelast of uitgesteld.

Op 08-03-2020 waren we ons nog niet bewust van de ernst van het virus. Er werd door sommigen de hand geschud, enkele begroetingen gingen gepaard met een kus op de wang en diverse huilende mensen werden liefdevol in de armen genomen. En we stonden hel dicht bij elkaar.

Op 09-03-2020 kondigde het kabinet het verbod aan tot handen schudden en lichamelijk contact bij begroetingen ( kus op de wang ) .

Op 23-03-2020 kondigde het kabinet nog meer maatregelen aan. Zo mochten er geen bijeenkomsten zijn van meer dan 100 personen en moesten we minimaal 1,5 meter bij elkaar vandaan staan.

Hadden we dit maar op 08-03-2020 geweten.

Laten we hopen dat we elkaar niet besmet hebben en dat we volgend jaar elkaar allemaal weer kunnen ontmoeten op allerlei herdenkingen of andere bijeenkomsten.

De foto’s in dit bericht zijn gemaakt door J.Assink en A.J.Disberg