Graag willen wij u attenderen op een boek dat in maart 2020 is verschenen.

U mag dit niet missen in uw boekenkast !


‘Opdat wij niet vergeten’

De Oude IJsselstreek 1940- 1945
In 2020 leeft Nederland al 75 jaar in vrijheid. Onder auspiciën van Stichting
‘De Moezeköttel’ is een boek uitgegeven over de oorlogsgeschiedenis
van de huidige gemeente Oude IJsselstreek en haar bewoners. Bewegende
beelden, ‘Oorlog boven Gendringen’ worden meegeleverd.

Inhoud:
– negen vliegtuigcrashes van de Geallieerden
– het verloop van de bevrijding
– de burgerslachtoffers
– de onderduikers
– de nasleep en de wederopbouw
– de slachtoffers van dwangarbeid
– de verzetshelden in connectie met Kamp Rees
– de Duitse slachtoffers
– eerbetoon aan hen die voor onze vrijheid stierven
– voorwoord door Mevr. Gerdi Verbeet


Gegevens boek en toegevoegde filmcyclus:
– het boek is gebonden en beslaat ca. 400 pagina’s
– het is rijk geïllustreerd met authentieke foto’s
– het bevat de filmcyclus ’Oorlog boven Gendringen’


Prijsgegevens:
Verkoopprijs: € 29,95,
over te maken op: bankrekening NL29RABO 0143 1384 56
o.v.v. reservering boek OWNV

Reserveren:
reserveren kan door een e-mail te sturen naar: ownv75@gmail.com
daarin vermeldt u:
naam- en adresgegevens, e-mailadres
en hoeveel exemplaren u wilt reserveren

Orderbevestiging:
met uw betaling is uw bestelling definitief en leggen zij deze
voor u apart

Distributie:
over de datum van uitgifte en distributie ontvangt u nader bericht
op het door u opgegeven e-mailadres

Hieronder enkele passages over Kamp Rees