Afgelopen maanden bereikten ons het droevige bericht dat de heren J.H. van Essen en J de Louter zijn overleden.

 

  • Op 22 april 2019 is op 92 jarige leeftijd, de heer Johannes Hendrikus van Essen ( geboren op 16 juli 1926 ) overleden.
de hr van Essen

De hr J.H van Essen

Als 18 jarige jongen uit Wenum-Wiesel, is hij op 02-12-1944 opgepakt en afgevoerd naar het Marktplein.

Later op de avond is hij met de trein afgevoerd naar de Turmacfabriek in Zevenaar.

Op weg naar Zevenaar, in de vroege ochtend van 03-12-1944 is deze trein bij het plaatsje Werth beschoten.

Op 05-12-1944 werd hij vanaf Zevenaar afgevoerd naar Kamp Rees. Hij kwam daar op 06-12-1944 aan.

In 2004 heeft hij de Stichting Dwangarbeiders Apeldoorn 1940-1945 opgericht.  Hij is tien jaar lang bestuurslid geweest.

 

Onthulling monument

Onthulling monument

Dankzij zijn inbreng is het ontwerp van het monument “de dwangarbeider” tot stand gekomen.

Op 02-12-2004 heeft hij samen met de toenmalige burgemeester van Apeldoorn, mr G.J de Graaf, dit monument onthult.

Ook heeft hij meegewerkt aan het realiseren en het uitgeven van het boek “de verzwegen deproratie”.

Hij heeft onze Stichting bij vele bijeenkomsten en herdenkingen vertegenwoordigd.

De heer J.H van Essen is voor zijn jarenlange inzet door de gemeente Apeldoorn onderscheiden met de Zilveren Erepenning van de Gemeente Apeldoorn.

 

  • Op 27 juni 2019 is eveneens op 92 jarige leeftijd, de heer Jan de Louter ( geboren op 22 april 1927 ) overleden.
Jan de Louter

De hr J de Louter

Op 17 jarige leeftijd is hij in september 1944, samen met zijn ouders en tweelingzusjes van Arnhem naar Apeldoorn gevlucht.

Op 02-12-1944 is hij in de Trekweg opgepakt en afgevoerd naar het schoolplein van de mr Blitzschool, op de hoek van de Kanaalstraat met de Stationsstraat.

Hij is met de trein ( de 2e ) afgevoerd naar Zevenaar. Deze trein is onderweg niet beschoten. Ook hij werd op 05-12-1944 afgevoerd naar Kamp Rees en kwam daar aan op 06-12-1944.

De heer J. de Louter heeft samen met de heer J.H. van Essen en A. Gerritse, vele herdenkingen en lezingen bezocht en daarbij zijn verhaal over Kamp Rees vertelt.

Jan de Louter

De hr J de Louter

Ook heeft hij vele interviews voor de diverse dagbladen en radio- en tv stations afgegeven.  Hij heeft voor velen het zijn van een  dwangarbeider en het leven in Kamp Rees en de verzoening tussen de Duitsers en Nederlanders, op de kaart gezet.  Hij werd daardoor het gezicht van onze Stichting.

De heer J de Louter is eveneens voor zijn jarenlange inzet door de gemeente Apeldoorn onderscheiden met de Zilveren Erepenning van de Gemeente Apeldoorn.

 

De begrafenisplechtigheid van de heer J.H. van Essen en de crematieplechtigheid van de heer J de Louter, werd door vele mensen bezocht.

Vertegenwoordigers van de gemeente Apeldoorn, de Stadt Rees  en van de diverse Oudheidkundige Verenigingen en Burgers uit de grensstreek en Stadt Rees waren op beiden plechtigheden aanwezig.

Beide heren hebben heel veel betekend voor de Stichting Dwangarbeiders Apeldoorn 1940-1945.  Hun inbreng was zeer groot. We zullen hen missen en nooit vergeten.