Zoals reeds in twee eerdere berichten aangegeven werd op 23-03-2019 te Werth een monument onthuld ter nagedachtenis aan de treinbeschieting van 03-12-1944.

Vanuit Apeldoorn vertrokken 6 personenauto’s en vooraf gaven vele mensen aan dat ze rechtsreeks naar Werth zouden gaan. Dat waren mensen uit o.a. Den Haag, Hilversum en Zwolle.

De mensen die uit Apeldoorn vertrokken wilden eerst langs de Melatenweg om daar even stil te staan bij het informatiebord.

Werth 2 Werth 1

 

 

 

 

 

Vervolgens zou men van daaruit naar een eetgelegenheid gaan om daar een kopje koffie of thee te gaan drinken en om ons voor te bereiden op de daadwerkelijke onthulling.

Tussenstop W 2 W 3 W 4 W 5 W 6 W 7 W 8 W 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toen men de koffie en thee hadden genuttigd gingen we op weg naar Werth.

Daar werden we welkom geheten door het volledige bestuur van de Heimatverein Werth 1986 e.V.

De voorzitter van de Heimatverein , de heer Thiel opende de herdenking.

Werth 8 Werth 7 Werth 6 Werth 5 Werth 4 Werth 3

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Thiel gaf vervolgens het woord aan de heer M. Carbanje, die burgemeester van de Stad Isselburg is.

Burgemeester M. Carbanje

 

 

 

 

Hij hield een mooie toespraak.

Sehr geehrter Vorsitzender des Heimatvereines Werth Herr van Thiel,
sehr geehrte Frau Blecking als ehemalige Vorsitzende des Heimatvereins Werth,
liebe Freundinnen und Freunde aus den Niederlanden,
sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste,

nach dem musikalischen Auftakt durch unsere Musiker des Isselburger
Blasorchesters, möchte ich Sie sehr herzlich hier in Isselburg-Werth zur
Einweihung einer Gedenktafel an die Geschehnisse des 03. Dezember 1944
begrüßen.
Ich freue mich, dass Sie der Einladung des Heimatvereines Werth so zahlreich
gefolgt sind, um gemeinsam an die Geschehnisse im Winter 1944 sowie der
Leiden und dem Sterben der niederländischen Zwangsarbeiter zu gedenken.

Mein besonderer Gruß gilt den anwesenden ehemaligen Zwangsarbeitern Herrn
Gerritsen und Herrn Regts, dem Vertreter der Stichting Dwangarbeiders
Apeldoorn 1940-1945, Herrn Arend Disberg sowie der Mitarbeiterin des Reeser
Stadtarchivs Frau Tina Oostendorp, die den Heimatverein Werth bei der
Aufarbeitung der historischen Geschehnisse im Dezember 1944 behilflich
war.

Es freut mich außerdem, die Vertreter der Kirchen sowie Frau Astrid
Marunski, als weitere musikalische Begleitung, zu der heutigen Veranstaltung
begrüßen zu dürfen.

Sehr geehrte Damen und Herren,
in Zeiten, in denen rechtspopulistische Parteien wie die AFD scheinbar an
politischem Zuspruch gewinnen, ist es umso wichtiger, dass wir in Erinnerung
rufen, welche grausamen Ereignisse sich hier an dieser Stelle vor etwas mehr als
74 Jahren ereigneten.
In unmittelbarer Nähe zu dieser Gedenkstätte, dem Bahnhof Werth, kam es am
3. Dezember 1944, um ca. 9.30 Uhr, zu einem verhängnisvollen Geschehen.
Etwa 4.500 Männer aus Apeldoorn, Niederlande, wurden als Zwangsarbeiter in 2
Zügen an die sogenannte IJssellinie abtransportiert. Diese Züge wurden
durchgehend von deutschen Soldaten überwacht.
In Werth gab es umgehend Sirenenalarm als Flugzeuge der alliierten Streitkräfte
auftauchten. Die Piloten der Bomber dachten, es handele sich um einen
feindlichen militärischen Zugtransport und begannen mit dem Beschuss. Zwanzig
Männer wurden bei dem Beschuss getötet und viele verletzt. Die Verletzten
wurden von Bewohnern in Werth versorgt, vorwiegend auf dem Gehöft Hübers.
Verehrte Damen und Herren,
Die heutige Veranstaltung hat aber zugleich auch eine mahnende Funktion. Die
Erinnerung an die unvorstellbaren Vorkommnisse muss wach gehalten werden,
damit sich diese schrecklichen Ereignisse, auch in abgewandelten Formen,
niemals wiederholen. Unsere Geschichte zeigt, dass die Demokratie eines
unserer höchsten Güter ist, die es zu verteidigen gilt.
Wichtig ist daher auch, dass unsere „junge Generation“ eine mahndes Denkmal
hat, dass immer wieder in Erinnerung ruft, welche Grausamkeiten in Deutschland
und auch in Isselburg-Werth geschehen sind, um sich so in Zukunft engagiert für
demokratische Grundwerte einzusetzen.

Jeder junge Mensch, der zum ersten Mal begreift, was Krieg, Gewalt,
Ausgrenzung, Flucht und Vertreibung bedeutet, sieht danach die Welt mit
anderen Augen.
Er erkennt, dass sein Leben im Hier und Jetzt, in unserem Land, das in
Frieden mit seinen Nachbarn lebt und das die Menschenrechte wahrt, dass
dieses Leben ein Geschenk ist, mit der Verpflichtung den Frieden und die
Freiheit zu bewahren, gestern, heute und morgen.
Umso wichtiger ist ein Ort, der dem Gedenken an die Opfer von gestern
und der Solidarität mit den Angehörigen gewidmet ist.
Der zeigt, dass wir nicht vergessen haben und der uns bewusst macht,
dass es in unserem Land der Bevölkerung nicht immer so gut ging, wie
heute.
Ein Gedenkstein als „Mahnmal“ holt uns die Bedeutung des Friedens in
unser Bewusstsein und hält diese lebendig. Mit seinem stillen Gedenken
und mit seiner Erinnerung an vergangenes Leid sensibilisiert er dafür,
dass wir uns immer von Neuem für Frieden und Freiheit sowie die
Wahrung der Menschenrechte einsetzen müssen.
Verehrte Damen und Herren,
Ich bin froh und auch ein Stück weit stolz, dass es uns in Isselburg-Werth in den
letzten Jahren gelungen ist, unsere eigene Geschichte, mit Veranstaltungen wie
der heutigen, aufzuarbeiten. Auch, dass Werth heute nicht als Ort des
Verbrechens sondern der Verständigung, der Freundschaft und des Friedens
gesehen wird, ist ein schönes und wichtiges Ergebnis gemeinsamer Veranstaltungen.
In diesem Sinne freue ich mich und sage, schön, dass Sie alle heute nach Werth
gekommen sind, um gemeinsam mit uns an der Enthüllung unserer neuen
Gedenkstätte teilzunehmen.

Abschließend sage ich herzlichen Dank an alle Beteiligten, die zur Organisation
und dem Gelingen der Gedenkveranstaltung beigetragen haben, insbesondere
bedanke ich mich bei den freiwilligen Helfern, die diese Gedenkstätte mit
Engagement errichtet haben.
Vielen Dank dafür!

 

Daarna werden de oud dwangarbeiders A.Gerritse en J. Regts naar voren geroepen en er werd aan hen gevraagd of zij het monument wilde onthullen.

Werth 11 Onthulling van het Monument Werth 15 Werth 14 Werth 13

De onthulling

 

 

 

 

 

De beide heren vonden dit een hele eer en gaven aan dat zij het bijzonder vonden dat er voor de slachtoffers van de treinbeschieting een monument was gekomen. Dat hadden ze altijd gehoopt maar nooit verwacht. Het was voor hen een heel emotioneel moment. Beide heren hebben in de beschoten trein gezeten.

Daarna volgde een  klassiek muziekstuk, ( viool ) gespeeld door Astrid  Marunski-Radstaak.

Muziek

 

 

 

 

Daarna werd aan de heer A.J.Disberg gevraagd of hij iets namens alle aanwezigen uit Nederland wilde zeggen.  Daaraan gaf hij gevolg. Hij dankte de organisatie namens alle aanwezigen voor de uitnodiging en het feit dat er na 75 jaar een monument was onthuld voor een grote vergeten groep slachtoffers. Hij prees de organisatie voor de samenwerking tussen de Heimatverein Werth 1986 e.V en de Stichting Dwangarbeiders Apeldoorn 1940-1945 en de Stadt Rees.

Vervolgens las hij het verhaal van de heer A.Gerritse voor en noemde hij de namen op, van de 20 mannen die door de beschieting het leven hebben verloren op 03-12-1944.

Werth 21 Werth 20 A.J.Disberg

 

 

 

 

Het verhaal van Ap Gerritse.

“Ik ben op 09-10-1928 in Apeldoorn geboren.   In de oorlog woonde ik aan de Vlijtseweg 110.

Toen de razzia op 02-12-1944 begon, was ik dus nog maar net 16 jaar oud.

Op die dag zag ik tegen een uur of 8 in de ochtend, dat de Duitsers bij mij in de buurt, jongens van mijn leeftijd en volwassen mannen, van straat plukte of uit hun huis haalden.

Ik besloot om weg te lopen. Bij een aangrenzende boomkwekerij verstopte ik mij tussen dikke grote coniferen.

Op een gegeven moment kwam een buurmeisje mij waarschuwen.

“Wegwezen hier!   Ze schieten alles overhoop! “

Ze gaf aan dat ze al bij haar thuis waren geweest.

Ik sloop tussen de bomen door zo’n 50 meter terug in de richting van mijn huis.

Ik moest alleen nog maar een 3 meter breed pad oversteken.

Op het moment dat ik de sprong waagde keek de leider van een groep van 6 tot 8 SS’ers, toevallig achterom en richtte hij zijn geweer op mij.

Hij riep; “Handen hoog!  Persoonsbewijs tonen en mitkommen.”

Ik deed wat mij was opgedragen en gaf me aan hem over.

Met de Hollandse SS’er ging ik naar mijn huis.

Daar moest ik afscheid nemen van iedereen.  Ik kreeg eten en een deken mee en ging op weg naar de Koperpletterij aan de Vlijtseweg.

Daar stonden vele buurtgenoten. Ook zij waren opgepakt.  Ik moest me bij hen aansluiten.  De groep werd streng bewaakt door Duitse soldaten.

Ze brachten ons via de Vlijtseweg en de Deventerstraat, naar het Marktplein.

Op elke straathoek stonden militairen met mitrailleurs.

Het Marktplein stond vol met mannen en jongens van mijn leeftijd. Het gehele plein werd rondom bewaakt.

In de middag werd ik samen met vele anderen, ondergebracht in bioscoop Centraal en later werden wij overgebracht naar school nr 12.

Dat was de z.g.n. meester Blitz school.    Dat was mijn oude lagere school aan de Kanaalstraat op de hoek met de Stationsstraat.

Aan het begin van de avond werden wij overgebracht naar het NS-station.

Daar stond een locomotief klaar.  Achter deze locomotief bevonden zich enkele personenwagons en veewagens.

Ik kwam in een personenwagon terecht. Het was de tweede wagon achter de locomotief. Deze wagon bestond uit enkele coupes voor maximaal 8 personen.

Bij onze coupe, ontbrak er een raam in de deur.

Het tochtte enorm. We hebben er een deken tegen aangemaakt.

In onze coupe bevonden zich zo’n 20 tot 25 mannen i.p.v. de 8 waarvoor hij bestemd was.

Ik was op dat moment blij, dat ik niet in een veewagen terecht was gekomen, want daar waren geen zitplaatsen.

We wisten toen we vanuit Apeldoorn vertrokken, niet waar we heen gingen. Dat was ons vooraf niet verteld.

De hele avond en nacht werd en doorgereden en gestopt.

We reden in de richting van Deventer en van daaruit naar Enschede.

Vervolgens reden we via Gronau Duitsland in.   Daarna zakten we af en passeerden we Bocholt.

Onderweg stonden we vaak stil.  Meestal was dat bij een station.

Uiteindelijk kwamen we hieraan in Werth.  Ook hier stonden we een poos stil.

Na enige tijd reden we weer.

Toen we nog maar net weg waren gereden, hoorden wij, dat er vliegtuigen over onze trein gierden.  De trein stopte.

We wilden de trein uit, maar konden dat niet.

De deuren waren afgesloten en de trein werd bewaakt.

Wat zou er gaan gebeuren?

Zouden de vliegtuigen terugkomen?  Zouden ze doorvliegen?

Het duurde maar even voordat er een antwoordt kwam op mijn vragen.

De piloten die eerst een verkenningstocht hadden gemaakt kwamen terug en begonnen nu op ons te schieten.

De kogels en granaten vlogen door het dak en de vloer.

Iedereen raakte in paniek.  Iedereen wilde eruit.

Uiteindelijk is het ons gelukt om uit de trein te komen.

Ik zag dat in het weiland rondom de trein, Duitse militairen lagen.  Ik werd toen erg bang.

Ik wilde vluchten, maar zag dat dit te gevaarlijk was.

Ik zocht dekking onder de trein.

Na enkele minuten waren de vliegtuigen weer verdwenen.

Door de beschieting, werden de locomotief en de 1e en 2e wagon, die zich direct achter de locomotief bevonden, volop geraakt.

Heel veel mensen kwamen om het leven en velen raakten zwaargewond.

Achteraf gezien had ik beter in een veewagen kunnen zitten, want dan was ik niet beschoten.

De doden en gewonden werden naar een boerderij gebracht die tegenover het station lag. De gewonden werden daar verpleegd.

Degene die niet gewond waren geraakt moesten later de trein weer in en werden afgevoerd naar Elten of Zevenaar.

Ik kwam in Zevenaar terecht.  Ik werd ondergebracht in de Turmacfabriek.

Op 05-12-1944 werden in Zevenaar de ouderen van de jongeren gescheiden.  Iedereen die jonger dan 40 jaar oud was moest naar Rees.  Ik dus ook.   Ik heb daar een verschrikkelijke tijd mee moeten maken. “

Daarna werd er een muziekstuk gespeeld door 3 leden van het Isselburger Blasorchester.

Na de toespraak van de heer Disberg, kwam mevrouw T. Oostendorp naar voren en zei vertelde het verhaal van de heer J. Regts.

Werth 23 Werth 9 Werth 5 Mevrouw T.Oostendorp

 

 

 

 

 

Dies ist die Geschichte von Jacob Regts, geboren am 10. Oktober 1927  in Apeldoorn, Niederlande.
Im Jahr 1944 wohnte ich zusammen mit meinem Vater, Harmen Regts meiner Mutter Geertje Regts-Mulder und meinen sechs Geschwistern
am Fluitersweg 20 in Wenum Wiesel, eine Ortschaft in der Nähe von Apeldoorn.

Am 2. Dezember 1944 wurden mein Vater Harmen Regts, mein Bruder Gradus und ich bei einer Razzia abgeholt und auf den Markt in
Apeldoorn gebracht. Ich war damals 17 Jahre alt.

Am selben Tag noch wurden wir zum Bahnhof transportiert. Das war gegen 18.00 Uhr. Dort mussten wir gleich in den ersten Wagen hinter
der Lokomotive einsteigen. In einem Abteil passten normalerweise 10 Personen, wir wurden zu 30-40 dort eingesperrt. Wir fuhren in Richtung
IJssel Linie. Wir kamen an verschiedenen Stationen vorbei. Unter anderem standen wir in Enschede. Immer waren Flugzeuge zu hören.

Dann stoppten wir am Bahnhof von Werth. Dort standen wir für ein paar Minuten. Das war am 3. Dezember 1944 gegen ca. 9 Uhr am Vormittag.
Nach kurzer Zeit fuhren wir wieder. Doch keine Hundert Meter weiter hielt der Zug erneut.

Um uns herum befanden sich Weiden und auf der rechten Seite war ein Bauernhof.
Zwischen dem Zug und dem Bauernhof lagen deutsche Soldaten in Schießgräben. Kurz nachdem wir angehalten hatten hörte ich über uns
ein Flugzeug.

Es war ein JABO, ein Jagdbomber. Dieser Jagdbomber flog tief über unseren Zug hinweg. Ich sah, dass die deutschen Soldaten die in den Schießgräben lagen, nervös wurden.
Die eine Hälfte zielte mit ihren Maschinengewehre nach oben und die andere Hälfte zielte auf unseren Zug.
Wir wollten so schnell wie möglich raus. Aber das ging ja nicht wegen den deutschen Soldaten.

Der Pilot des Flugzeugs untersuchte wohl die Lage. Dann flog er davon. Ich vermute, dass es von oben so aussah, als wäre dieser Zug ein deutscher Militärtransport.
In dem Moment herrschte viel Angst. Wir mussten zusehen, dass wir wegkamen. In dem Moment bist du nichts anderes als Kanonenfutter.

Kurz nachdem das erste Flugzeug verschwunden war, erschien ein zweites. Dieses begann sofort auf die Lok zu schießen. Die Lok und unser Abteil bekamen eine volle Ladung ab. Kurz danach kam ein drittes Flugzeug.  Auch dieses schoss mit allem was es an Bord hatte, auf uns. Es herrschte ein großes Durcheinander. Alle waren in Panik geraten. Niemand wusste was sie taten oder was zu tun war. Schließlich konnten wir den Zug verlassen.

Sowohl wir, als auch die deutschen Soldaten in  den Gräben flüchteten. Alle suchten einen sicheren Ort. Die meisten liefen zu dem Bauernhof. Einzelne versteckten sich unter dem Zug.
Wie bereits gesagt saßen mein Vater, mein Bruder und ich im ersten Abteil. Der wurde von oben unter Beschuss genommen.

In unserem Abteil saßen u.a. auch Slijkhuis, Pol und Tijssen vom Schupperijweg und Veldhuis der Schuhmacher vom Zwolseweg 159. Veldhuis saß mir gegenüber als der Angriff begann. Er wurde im Kopf getroffen und starb vor Ort.

In unserem Abteil gab es mindestens 4 Todesopfer.  Auch wurden mindestens 5 Menschen schwer- und schwerstverletzt.
Wie zum Beispiel mein Bruder Gradus. Er hatte einen Granatsplitter im Bein. Der war von einer 20 mm Granate. Dieser Splitter war quer durch
seine Tabakdose gegangen, die er in seiner rechten Hosentasche hatte.

Während des Beschusses des zweiten Flugzeugs machte ich mich so klein wie nur möglich.

Nach dem Beschuss des dritten Flugzeugs bin ich aus dem Zug gesprungen. Unser Abteil hatte ein großes Loch im Dach
und in der Seite. Jeder suchte nach einem sicheren Ort.
Zum Glück waren die deutschen Soldaten aus den Schießgräben auch auf der Flucht, denn sonst hätten sie wahrscheinlich auf uns
geschossen. Ich bin, wie viele andere, auf der linken Seite aus dem Zug gesprungen. Die, die rechts aus dem Zug gesprungen waren, liefen alle
zu dem Bauernhof. Ich lief zusammen u.a. mit meinem Vater und meinem Bruder auf die Weide.
Schließlich kam ich zusammen mit meinem Vater und Bruder und ein paar anderen an einen Weg.

Mein Vater sagte mir, dass ich zu unserem Abteil zurück gehen sollte. Er hatte seinen kleinen Topf, eine Dose und anderen Sachen vergessen mitzunehmen. Ich hörte auf meinen Vater und lief zurück.
Als ich bei unserem Abteil ankam, sah ich, dass nicht nur Veldhuis tot war, sondern auch Tijssen tödlich getroffen war. Sein Kopf war
kreideweiß. Das gesamte Blut war weg. Sein Schädel war komplett zerschossen. Ich musste sofort an unser Gespräch auf dem Schulhof
denken. Er fragte sich damals wie und wann er wieder nach Apeldoorn zurückkommen würde. Ich sah auch, dass noch zwei andere tote
Männer in unserem Abteil lagen. Es wurde gesagt, das einer davon Bäcker Ploeg von dem Doggersbank war.
Ich nahm schnell unseren Sachen aus dem Abteil und lief sofort zurück zu meinem Vater. Um ihn herum standen ungefähr 20 Männer. Verwirrt
liefen wir anschließend auf der Straße herum. Wir wussten nicht, was wir tun sollten.
Auch das zweite Abteil war stark getroffen. Auch dort waren Menschen tödlich verletzt.

Ich sah, dass die Bauern die auf ihrem Land arbeiteten, ihre Pferde zurückließen und zu uns gelaufen kamen. Sie trieben uns zusammen
und wir mussten zusammenbleiben. Später wurden wir deutschen Soldaten übergeben.
Der Rest aus dem Zug hielt sich beim Bauernhof auf. Auch sie wurden umkreist von Deutschen. Wir liefen, unter der Begleitung von ein paar
Deutschen nicht in Richtung Bauernhof. Unterwegs sah ich ein Schild auf dem stand, dass wir in Richtung Bocholt gingen. Wir sind einige
Kilometer gelaufen. Gegen ca. 5 Uhr am Nachmittag sollten wir plötzlich wieder zurück zu der Stelle, an der der Zug beschossen worden war.

Der Zug war jetzt nahezu leer.
Die Toten und schwer Verletzten waren nicht mehr da. Ich weiß nicht, wo sie hingekommen sind. Ich vermute zum Bauernhof aber da bin ich mir
nicht sicher.
Es war schon dunkel als wir wieder einstiegen. Der Zug hatte auf der einen Seite eine Art Leuchtspurmunition. Wir wurden zu dem Grenzdorf
Elten gebracht. Hier stiegen wir aus dem Zug und wurden in einer Art Wagenscheune oder Fabrikhalle gebracht. Diese war Teilweise zerstört.

Die Bewachung bestand aus Leuten vom Volkssturm. Das waren ältere, deutsche Soldaten. Sie trugen Jagdgewehre auf ihren Rücken. Auch
liefen dort Angehörige der Organisation Todt herum. Sie trugen gelbe Uniformen.

Jene Nacht blieben wir in der Scheune. Am nächsten Morgen, gegen 10 Uhr, bekamen wir neue Aufgaben. Wir mussten in der Nähe
Schanzarbeiten ausführen. Mein Bruder konnte das nicht. Mein Vater redete mit meinem Bruder und mir und sagte, dass wir davonlaufen
sollten. Einige andere fanden das auch. Wir beschlossen am besten gleich ab zu hauen. Die Bewachung bestand ja nur aus ein paar Leute von der
Organisation Todt und die waren nicht auf eine so große Gruppe eingestellt. Es war der Moment, jetzt oder nie.

Nadat mevrouw T. Oostendorp het verhaal van de heer Gerritse had voorgelezen kreeg de heer J. Radstaak het woord. De heer Radstaak is de grote animator voor wat betreft het ontwerp en de realisatie van het onthulde monument. Waarvoor onze hartelijke dank.

Werth 37 de heer J. Radstaak

 

 

 

 

De heer Radstaak  hield de onderstaande toespraak.

Ansprache zur Gedenkfeier anlässlich der Enthüllung des Denkmals zur Erinnerung an den
Zugbeschuss am 03.12.1944 im Bahnhof Werth –
Gedenkfeier Deichstraße 65 in Werth (Stadt Isselburg) – Text: Johann Radstaak
Liebe Gäste,
was heute an dieser Stelle geschieht, ist mehr als ein kurzes Erinnern, mehr als nur ein flüchtiges
Innehalten. Gewiss, wir blicken mit Nachdenklichkeit und Achtung vor den Opfern in das
Geschehen der Vergangenheit. Mit unserem Gedenken wollen wir jedoch auch in die Zukunft
schauen. Die Lehre aus der von Nazi-Deutschland verübten Unmenschlichkeit kann nur lauten:
Wir dürfen uns nicht von unserer Geschichte abwenden, mag sie auch noch so schmerzlich sein.
Die Geschichte soll uns lehren, dass es Hass, Menschenverachtung, Nationalismus und Krieg
niemals mehr geben darf.
Heute können wir sehr anschaulich wahrnehmen, was damals geschah. Dieses Denkmal erinnert
an eine Opfergruppe, die öffentlich viel zu wenig wahrgenommen wurde. Dieses Denkmal
erinnert an die Menschen, deren Leben durch die menschenverachtende nationalsozialistische
Diktatur zerstört wurde. Das Denkmal erinnert an das unsägliche Unrecht, das allen widerfuhr.
Jedes einzelne Schicksal ist eine Geschichte unfassbaren Leids, erfüllt uns mit tiefem Mitgefühl.
Jedes einzelne Schicksal mahnt uns: lasst Totalitarismus und Menschenverachtung niemals mehr
zu. Es ist heute wichtiger denn je, genau hinzuschauen. Denn in einem Klima der Gleichgültigkeit
keimt unweigerlich Menschenverachtung auf. Menschlichkeit, das bedeutet Anteilnahme,
bedeutet die Fähigkeit und Bereitschaft auch mit den Augen der anderen zu sehen. Es bedeutet
auch, nicht wegzusehen, wenn die Würde des Menschen verletzt wird. Deswegen sind wir heute
hier.
Dank aussprechen möchte ich auch allen, die dazu beigetragen haben, dass dieses Monument
aufgestellt werden konnte. Da möchte ich beginnen beim Kreis Borken und der Stadt Isselburg,
die stets offenes Ohr zeigten und alles nur Erdenkliche möglich machten. Dank auch an den
Heimatverein Werth mit der ehemaligen Vorsitzenden Lore Blecking, die sich mit aller Kraft
eingesetzt hat, ebenso dem jetzigen Vorsitzenden Hermann van Thiel. Dank sei auch der Firma
Lorei aus Bocholt ausgesprochen, die bzgl. der Gestaltung und Ausführung stets ansprechbar war.
Sehr hilfreich war der fachmännische Rat aus dem Stadtarchiv Rees durch Tina Oostendorp.
Besonderer Dank gebührt den Menschen aus Apeldoorn, insbesondere der Stiftung
„Dwangarbeiders Apeldoorn 1940-1945“ mit Arend Disberg, die alle mit Rat und Hilfe vielfältiger Form, auch
finanzieller Art, uns zur Seite standen. Ohne diese Unterstützung hätten wir dieses Projekt in
Frage stellen müssen. Ganz herzlichen Dank dafür.
Schließen möchte ich mit einem Zitat von Richard von Weiszäcker, dem ehemaligen
Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland. Er sagte im Jahre 1985: „Lassen Sie sich
nicht hineintragen in Feindschaft und Hass gegen andere Menschen. Lernen Sie miteinander zu
leben, nicht gegeneinander. Ehren wir die Freiheit. Arbeiten wir für den Frieden.“
Die Freiheit ist den Zwangsarbeitern von 1944/45 genommen, ihre Würde jedoch nicht.
Vielen Dank für die Anteilnahme.

Vervolgens werd overgegaan tot het leggen van de bloemstukken.

Werth 35 Werth 34 Werth 33 Werth 31 Werth 30 Werth 29 Werth 28 Werth 27 Werth 26 Het neerleggen van de bloemstukken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Thiele slot de onthulling af met twee mededelingen. De eerste was het feit dat men kon gaan kijken naar twee oude wagons die achter het voormalige spoorstation stond en het tweede feit was dat alle deelnemers aan de onthulling werden uitgenodigd voor een samenzijn in het jeugdhuis achter de kerk in Werth.

Aan beide oproepen werd gehoor gegeven.

Werth 44 Werth 43 wagons

W 14   

 

 

 

 

 

 

 

 

Werth 57 Werth 56 Burgemeester M. Carbanje

W 24 W 25 W 26 W 28 W 29 W 31 W 32 W 33 W 34 W 35 W 36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De burgemeester van Isselburg kreeg van de Stichting Dwangarbeiders Apedloorn 1940-1945 een pet waarop een trein , de stadt Werth en de data 03-12-1944 en 23-03-2019 stond afgebeeld.

Burgemeester met pet

 

 

 

Hij was er zeer blij mee en zette de pet meteen op.

 

De dag was zeer geslaagd.

Voor velen  die op 02-12-1944 in Apeldoorn zijn opgepakt, is de cirkel nu rond.

Voor hen staan er nu in Rees, Bienen, Megchelen, Apeldoorn en Werth een monument.