Op 30-11-2018 heeft de gemeente Apeldoorn de zilveren erepenning van de gemeente Apeldoorn aan de Stadt Rees overhandigd.

Burgemeester J. Berends

Burgemeester J. Berends

Burgemeester J. Berends gaf in zijn toespraak aan, dat   sinds 2004 er een intensief contact is ontstaan tussen de bestuurders en de bevolking van de Stadt Rees en de oud dwangarbeiders en hun nabestaanden uit Apeldoorn.

Vertegenwoordigers van de Stadt Rees namen het initiatief om de oud dwangarbeiders  en de bevolking van de Stadt Rees nader tot elkaar te brengen.

Vanaf 2004, zijnde het jaar dat in Apeldoorn het monument “de Dwangarbeider ” werd onthuld is er  tot op heden een vertegenwoordiging van de Stadt Rees bij de herdenking in Apeldoorn aanwezig.

Van 2004 tot en met 2008 werd de Stadt Rees vertegewoordigd door de toenmalige burgemeester, de heer B. Ketteler.

Hij nodigde in 2005 in het plaatsje Bienen, wat onder Rees valt, alle nog levende oud dwangarbeiders uit Haarlem en Apeldoorn uit en bood ze een uitgebreide lunch aan.

Burgemeester C. Gerwers.

Burgemeester C. Gerwers.

Vanaf 2009 werd deze taak overgenomen door de       huidige burgemeester van de Stadt Rees, zijnde de heer   C.Gerwers.

De heer C.Gerwers heeft de onderlinge banden tussen de Stadt Rees en de oud dwangarbeiders en hun nabestaanden nog verder uitgebreid.

Zo zorgde de Stadt Rees, mede door de inzet van burgemeester C. Gerwers en mevrouw T.Oostendorp, voor een infobord aan de Melatenweg. Dit bord staat direct tegenover de ingang van het voormalige Kamp Rees.

Maar ook hielp de Stadt Rees vanaf 2010 mee aan de jaarlijkse wandeltocht van Rees naar Megchelen, welke elk jaar op de 2e zondag in maart wordt gehouden.

De Stadt Rees houdt elk jaar op 09 november zelf een herdenking en vanaf 2008 nemen daar diverse oud dwangarbeiders en nabestaanden uit Apeldoorn aan deel.

Door de opstelling van de bestuurders en de bevolking van Stadt Rees zijn de oud dwangarbeiders en hun nabestaanden dichter bij elkaar gekomen.

J. de Louter

J. de Louter

Dit werd nog eens onderstreept door oud dwangarbeider J. de Louter. Deze sprak namens alle oud dwangarbeiders en hun nabestaanden. Hij gaf aan dat er sprake van het “Oude Rees “en het “Nieuwe Rees”.

Met het “Oude Rees” moeten de dwangarbeiders niets hebben. Dat is het Rees van 1944 tot en met 2003.

Het “Nieuwe Rees ” heeft hen geholpen bij de verwerking van het trauma welke de oud dwangarbeiders in kamp Rees hebben opgelopen.

Het “Nieuwe Rees” bestaat vanaf 2004. Dat is het jaar dat er contacten zijn gelegd tussen de Stichting Dwangarbeiders Apeldoorn 1940-1945 en het bestuur van de Stadt Rees op dat moment.

Rees werd toen vertegenwoordigd door burgemeester B.Ketteler en mevrouw H.Franken.

De rol van mevrouw H. Franken is later overgenomen door mevrouw T. Oostendorp.

J. de Louter gaf aan dat hij vroeger voor de Zwitsal werkte en vaak voor zijn werk naar Duitsland moest. Hij wist precies waar afslag 4 , zijnde afslag Rees, zich bevond. Zo’n 5 kilometer voor deze afslag gaf hij plankgas en dat hield hij vol totdat hij minimaal 20 minuten verder dan afslag 4 was.

Vanaf 2004 werden de onderlinge contacten tussen de bevolking en het bestuur van de Stadt Rees en de oud dwangarbeiders en hun nabestaanden, zo goed, dat hij nu kan spreken dat hij vrienden, Duitse vrienden, in Rees heeft.

Hij gaf aan dat dit gevoel bij alle oud dwangarbeiders en nabestaanden aanwezig was.

Vroeger reed hij met een rotvaart Rees voorbij, nu neemt hij afslag 4 bewust en rijdt dan door naar de Melatenweg en het stadscentrum en neemt dan nabij de markt een heerlijke kop koffie met een lekker stuk gebak.

In Rees staan elk jaar op 09 november de Nederlandse oud dwangarbeiders en hun nabestaanden, schouder aan schouder met hun Duitse vrienden te herdenken en schouder aan schouder staan de Duitse vrienden met de Nederlandse dwangarbeiders en nabestaanden bij de herdenking in Apeldoorn en Megchelen.

Burgemeester J.Berends vervolgde zijn toespraak en gaf aan dat Stadt Rees en haar vertegenwoordigers een zeer belangrijke rol, bijdrage, hebben geleverd aan de verzoening en het wederzijdse begrip.

De beide burgemeesters

De beide  burgemeesters. 

Door de open en positieve opstelling van de Stadt Rees is de kloof tussen de oud dwangarbediers en hun nabestaanden en de bevolking van Rees helemaal overbrugd en zijn er vriendschapsbanden tussen Nederlandse en Duitse bevolking ontstaan.

Het is een voorbeeld van hoe een positieve wending kan worden gegeven aan moeilijke tijden uit het verleden.

Vanuit Apeldoorn is er veel respect voor de manier waarop de Stadt Rees sinds 2004 de oud dwangarbeiders is tegemoet gekomen en binnen haar stadsmuren heeft ontvangen.

De gemeente Apeldoorn wil graag de inzet van de Stadt Rees en haar vertegenwoordigers voor de Apeldoornse samenleving eren.

Daarom heeft de burgemeester en de wethouders van Apeldoorn besloten om de Stadt Rees de Zilveren Erepenning toe te kennen.

Uitreiking erepenning

Uitreiking erepenning

Het was voor de gemeente Apeldoorn belangrijk dat de toekenning werd ondersteund door alle nog levende oud dwangarbeiders en hun nabestaanden.

De aanvraag werd tevens ondersteund door de Stichting Dwangarbeiders Apeldoorn 1940-1945, de Vereniging Oud Apeldoorn, Comite Leefbaarheid Megchelen, de Oudheidkundige Vereniging Gemeente gendringen en de Stichting Bevrijding 1945.

Burgemeester C.Gerwers en zijn rechterhand mevrouw T Oostendorp, namen de erepenning en de daarbij behorende oorkonde, vol bewondering, trots  en volledig verrast in ontvangst.

Burgemeester C.Gerwers nam na de uitreiking van de erpenning het woord en raakte geemotioneerd. Hij gaf aan volledig verrast te zijn. Hij was ontzettend trots en blij dat hij vanaf 2004 zo’n goed band met de oud dwangarbeiders en nabestaanden had. Hij was dankbaar en trots dat hij naar de herdenkingen in Apeldoorn en Megchelen mocht komen en hij was blij dat er vele Nederlanders naar de herdenking op 09 november in Rees kwamen.

Als slot liep hij naar de drie aanwezige oud dwangabeiders toe ( B.Tesink / J de Louter / A. Gerritse ) en omhelsde hij hen.

foto R Rump

foto R Rump

Op de penning staat de inscriptie ;

Stadt Rees

Ab 2004

Offenheit – Frieden – Freundschaft

30 november 2018

De foto’s in deze rubriek zijn gemaakt en eigendom van R. Rump.

De uitgelichte afbeelding is gemaakt door J.Assink en eigendom van de Stichting Dwangarbeiders Apeldoorn 1940-1945.