Op vrijdag 01-12-2017 ,vond de herdenking te Apeldoorn plaats.

Het deed ons goed dat er weer 4 oud dwangarbeiders bij deze herdenking aanwezig waren.

Dit keer was er sprake van een gevarieerd programma. Naast een aantal sprekers, werden er ook weer gedichten voorgelezen en werden en er twee liederen gezongen.  De KMAR was maar liefst met 5 personen vertegenwoordigd.

Bij binnenkomst in de Burgerzaal werden de mensen in de gelegenheid gesteld om de tentoonstelling van de oorlogsgraven stichting te bezichtigen.

P1110975

P1110978

P1110989

P1110990

 

 

 

 

 

Vele bloemen werden afgegeven op de daarvoor bestemde tafel.

P1110983

P1110985

 

 

 

 

 

Ook konden de bezoekers  kennismaken met de door de leerlingen zelfgemaakte gedichten. Dit alles onder het genot van een heerlijk kopje koffie of thee.

P1110987

P1110979

P1110980

P1110981

 

 

 

 

 

Sprekers deze dag waren de heer B.Rouwhorst, de heer C. Gerwers ( de burgemeester van Rees ) , mevrouw S. Scherpenisse en mevrouw T. de Jonge.

De heer Rouwhorst las enkele brieven voor, die door oud dwangarbeiders, als blijk van dank ( net het einde van de oorlog )  aan dominee Mooi uit Gendringen, werden geschreven.

Mevrouw Scherpenisse vertelde over haar scriptie voor de Universiteit, ze had daarvoor het onderwerp “dwangarbeid” gekozen.

P1120001

P1120006

 

 

 

 

 

Mevrouw T de Jonge ( lerares van de Montessorieschool Passe Partout ) had het o.a over Serious Request.  Ze benoemde het thema ” Herenig het kind weer met zijn / haar ouders. ”

P1120002

 

 

 

 

 

Tijdens deze herdenking werden er drie gedichten voorgedragen door de leerlingen, Jildou, Romy en Kik.

P1120004

P1120007

P1120037

 

 

 

 

 

Ook zongen de leerlingen het lied “de speeltuin ” van Marco Borsato.

P1120008

P1120009

P1120010

P1120011

 

 

 

 

 

Het publiek genoot met volle teugen.

P1110993

P1120003

P1110999P1120020

 

 

 

 

 

Burgemeester C. Gerwers, wees de mensen erop dat hij trots was op het feit dat er heden ten dage anders naar Duitsland en met name naar Rees werd gekeken dan vele jaren terug.  Vroeger had men geen oog voor de positieve zaken en werd er alleen maar gekeken hoe men de Nederlandse dwangarbeiders hadden behandeld. Men ontweek elkaar. Tegenwoordig kan men over van alles met elkaar bespreken en zijn er  zelfs vriendschappen ontstaan.  Hij gaf aan blij te zijn dat er Nederlanders naar Rees komen en Reesernaren naar Apeldoorn komen om samen met elkaar de gebeurtenissen van de Tweede Wereld Oorlog te herdenken.

P1120012

 

 

 

 

 

Het programma in de Raadzaal, werd afgesloten met een lied van Vera Lynn, getiteld  “We’ll Meet Again” , welke werd gezongen door mevrouw D. Grefhorst.

P1120015

P1120016

P1120018

P1120017

 

 

 

 

 

P1120023

P1120027P1120030P1120021

 

 

 

 

 

Buiten aangekomen stond de leden van de KMAR ons al op te wachten.  Na het Taptoesignaal, de minuut stilte en het Wilhelmus ging men over tot het leggen van de diverse bloemstukken.

P1120033

P1120034P1120035P1120040

 

 

 

 

 

De leerlingen sloten de herdenking af met het leggen van een bloem.

P1120038

P1120041

P1120043P1120044

 

 

 

 

 

P1120045

P1120047P1120048P1120049

 

 

 

 

 

P1120051

P1120052P1120053P1120055

 

 

 

 

 

P1120056

P1120057P1120058 (1)P1120059

 

 

 

 

 

P1120060

P1120061P1120064P1120065

 

 

 

 

 

Bij deze willen wij ( onze Stichting ) een ieder bedanken voor hun aanwezigheid en voor hun medewerking aan deze herdenking.

Wij wensen u en uw dierbaren een fijne Kerst en een gelukkig en vooral een gezond 2018 toe.

We hopen u volgend jaar weer te mogen begroeten.