Zoals aangegeven gebeurde er nog meer op 02-12-2016.

Na de plechtigheid in de Raadzaal werden de aanwezigen buiten opgewacht voor de herdenking bij het beeldje van de dwangarbeider. Na de Last Post, een minuut stilte en het Wilhelmus werden er kransen en bloemen gelegd bij het monument.

Na afloop van deze plechtigheid werden allen uitgenodigd voor een afsluiting in de Burgerzaal van het stadhuis. Burgemeester John Berends nam het woord en richtte zich met name tot de heren J.H. van Essen, A. Gerritse en J. de Louter.

Het betoog ging over de oprichting van de Stichting Dwangarbeiders Apeldoorn 1940-1945, de werkzaamheden voor de Stichting en de inspanningen voor het monument, het boek en de film.
Ook ging het over hun vertellingen aan de leerlingen van basisscholen in Nederland en Duitsland in de afgelopen jaren.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de inspanningen van de heren van Essen, Gerritse en de Louter beloond met de Zilveren Erepenning van de gemeente Apeldoorn. Deze penning werd uitgereikt met een oorkonde en een bos bloemen voor de partners.

J.H. van Essen

J.H. van Essen

A. Gerritse

A. Gerritse

J de Louter

J de Louter

 

 

 

 

 

Na een korte toespraak van de heer De Louter en een speech van de dochter van de heer De Louter was het woord weer aan de burgemeester.

De burgemeester hield een uitgebreid betoog over de Stichting Dwangarbeiders Apeldoorn. Hoe de medeoprichter van de stichting, A.J. Disberg, het verhaal van de verzwegen deportatie aan het papier heeft toevertrouwd en met veel passie en inzet een stuk oorlogsgeschiedenis heeft vormgegeven.

Vele uren van onderzoek, verhalen opschrijven, contacten leggen met dwangarbeiders of familieleden, contacten met bewoners uit Rees en andere zaken hebben geleid tot een historisch boekwerk in 2005.

De Stichting Dwangarbeiders Apeldoorn 1940-1945 heeft o.a. het onderstaande bereikt c.q meegewerkt aan.

  • In 2004 werd het monument ‘de dwangarbeider “onthuld op het Marktplein in Apeldoorn.
  • In 2005 is het boek “de verzwegen deportatie”uitgekomen.
  • In 2005 is er een film gemaakt over kamp Rees.
  • In 2006 werd de website op het internet gezet.
  • In 2010 werd in Rees een informatiepaneel onthuld.
  • In 2011 werd de Hollaenderstraat onthuld.
  • In 2013 werd meegewerkt aan het boek “Joop van Deurzen gaat naar huis”.
  • In 2013 werd de fluistersteen te Megchelen onthuld.
  • In 2015 werd een infopaneel te Apeldoorn onthuld.
  • In 2016 werd meegewerkt aan het boek “Verzet via het geheime telefoonnet”.

Uit waardering voor al het werk dat A.J.  Disberg, de afgelopen jaren gedaan heeft voor de Stichting Dwangarbeiders Apeldoorn 1940-1945 heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd om de heer A. J Disberg te bevorderen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

uitreiking van de onderscheiding

Uitreiking van de onderscheiding