Elk jaar krijgen de leerlingen van groep 8 nadat ze hebben deelgenomen aan de herdenking een oorkonde.

de oorkonde

de oorkonde

Dit jaar hebben er zo’n 60 kinderen meegeholpen.  Daarvan zaten er zeventien in groep acht.

De Montessorischool Passe Partout heeft het monument “de dwangarbeider”geadopteerd. De leerlingen van deze school nemen actief deel aan de jaarlijkse herdenking.

Zo onderhouden zij het monument, ontvangen ze tijdens de herdenking de gasten, zorgen voor de garderobe, zorgen voor de inname van de bloemstukken, geven de gasten hun bloemstukken aan bij de bloemlegging, leggen zelf een bloemstuk, maken contact met de oud dwangarbeiders, maken gedichten en dragen er drie voor tijdens de herdenking, zingen een lied en gaan na enkele weken nadat de herdenking heeft plaatsgevonden de bloemstukken opruimen.

Nadat de herdenking is afgelopen, wordt er met de leerkrachten van de school een datum besproken waarop we de gehele herdenking gaan evalueren. Daarbij wordt goed geluisterd naar de leerlingen. Ze geven dan aan wat ze mooi vonden, waar ze van geleerd hebben, wat indruk op hen maakte en ze geven ook aan wat er beter kan. Deze keer was dat op 01 december.

info bord 1  uitreiking 23info bord 2Zo gaven ze b.v. aan dat ze het fijn vonden dat de opkomst zo groot was, dat ze goede gesprekken hebben gehad met de aanwezige oud dwangarbeiders en dat ze blij zijn dat ze in vrijheid leven. Ze gaven aan dat ze het infobord heel mooi vonden. Dat bord gaf hen extra informatie. Ze vonden het mooi weggewerkt in de muur van het gemeentehuis.

Na de evaluatie werden de oorkondes uitgereikt. Dit keer werd dat gedaan door mevrouw W. Assink.  Haar vader J.H. van Essen heeft zelf in kamp Rees gezeten. Zijn volledige verhaal ( no 1 ) staat in het boek getiteld “de verzwegen deportatie”.

De leerlingen van groep 8 namen met trots hun oorkonde in ontvangst.

uitreiking 19

uitreiking 17uitreiking 16uitreiking 15uitreiking 14uitreiking 13uitreiking 12uitreiking 11uitreiking 10uitreiking 7uitreiking 6uitreiking 5uitreiking 4uitreiking 3uitreiking 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook kregen zij een pen van de Stichting. De kinderen waren blij met de presentjes. De Stichting was bij met de inzet van de school.