Op maandag 09-11-2015 zijn we met 15 mensen naar Rees gegaan om aldaar de jaarlijkse herdenking bij te kunnen wonen.

Bloemlegging aan de Melatenweg

We zijn natuurlijk eerst langs de Melatenweg gegaan, want daar bevond zich het toenmalige Kamp Rees. Bij het infobord ( dat staat bij de voormalige hoofdingang van het kamp ) hebben de heren Ap Gerritse en Jan de Louter ( beiden zijn oud dwangarbeiders ) een bloemstuk gelegd. Daarmee stonden ze stil bij hen die ook de verschrikkingen van Kamp Rees hebben meegemaakt.

De herdenking te Rees bezoeken, zonder eerst langs de Melatenweg te gaan voelt niet goed. Dit bezoek roept vele emoties op.  De gedachten gaan dan uit naar de gruweldaden en naar hen die Kamp Rees niet hebben overleefd.

Nadat we stil hebben gestaan bij .het infobord, zijn we naar de locatie van de daadwerkelijke herdenking gegaan. De opkomst was weer groot.

 

  Rees 09-11-2015

Diverse sprekers hebben het woord gehad. Iedereen was het er over eens dat een ieder het recht heeft om in vrijheid te leven.  Dat vrijheid iets is wat we moeten koesteren en moeten beschermen. ook moeten we klaar staan voor onze medemens.

    


 

 

 

 

 

 

 

Na de diverse sprekers, werd er overgegaan tot het leggen van de bloemstukken. Daarna werd men uitgenodigd tot een samenzijn in het Kolpinghaus in Rees. Daar gaf de heer Schaffer een indrukwekkende lezing over een joodse familie die in de oorlogsjaren is opgepakt en is afgevoerd naar de diverse concentratiekampen.

Al met al was 09-11-2015 een dag om nooit te vergeten.