BloemleggingZoals altijd werd ook dit jaar op 09 november een herdenking te Rees gehouden. Maar liefst 31 personen hadden zich in Apeldoorn verzameld en zijn vervolgens naar Rees vertrokken.

Voorafgaande aan de herdenking te Rees, zijn we eerst met het gezelschap uit Apeldoorn naar de Melatenweg gegaan. Daar werd door de oud dwangarbeiders J de Louter en A. Gerritse een bloemstuk gelegd namens alle dwangarbeiders die in geheel Nederland zijn opgepakt en zijn afgevoerd naar Rees.  Er werd stil gestaan bij hetgeen hen en hun medelotgenoten in de winter van 1944 – 1945 in Rees is overkomen

Vervolgens zijn we afgereisd naar het monument te Rees, nabij het busstation. Bij aankomst was het al behoorlijk druk. Burgemeester Gerwers heette de mensen allen welkom, speciaal de mensen die vanuit Nederland waren gekomen. Er waren dit keer zelfs mensen uit de provincies Zuid Holland, Utrecht, Overijssel en Friesland aanwezig.

Mevrouw Nijkamp heeft een verhaal over haar vader verteld. Deze was op 02-12-1944 opgepakt in Apeldoorn en kwam zoals zo velen in Kamp Rees terecht. Toen hij later weer thuis kwam na zo’n 75 kilometer te hebben gelopen, was hij sterk vermagerd en vervuild. Hij zat onder de luizen en was in 3 maanden tijd bijna 30 kilo afgevallen.  Zijn haar was lang en verwilderd. De eens zo keurig geklede man zag er nu uit als een smerige zwerver. Hij kwam de straat inlopen en zag zijn dochter Netty. Hij sprak haar aan. Netty herkende haar eigen vader niet meer. Dat deed haar vader enorm veel verdriet.

Burgemeester Gerwers      Mevrouw Nijkamp       herdenking 09-11-2013

De aanwezigen legden hetzij een bloemstuk , hetzij een windlichtje bij het monument.

Burgemeester Gerwers   windlichtjes    Monument

Na afloop van de herdenking ging het gehele gezelschap naar het Koplinghaus en werden er herinneringen opgehaald en gedeeld. De bevolking van Rees en de oud dwangarbeiders zijn echte vrienden geworden.

Koplinghaus          

Aan het eind van de dag ging een ieder voldaan naar huis. Het was weer een respectvolle herdenking.