Op 29 november 2013 werd te Apeldoorn voor de 10 e keer een herdenking gehouden ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de 2e razzia welke op 02-12-1944 te Apeldoorn heeft plaatsgevonden. Met name de slachtoffers van Kamp Rees werden herdacht. De vele gasten werden ontvangen in de Burgerzaal van het gemeentehuis te Apeldoorn. Daar hingen vele foto’s van kamp Rees. Ook hingen er zelf gemaakte gedichten van de kinderen van de Montessorischool Passe-Partout. De gasten werden ontvangen door de kinderen van de genoemde school en kregen bij aankomst een kopje koffie of thee met het daarbij behorende plakje cake.

Vele foto's.              Gedichten.        Ontvangst in de Burgerzaal

Er kwamen zo’n 150 volwassenen en zo’n 55 kinderen op deze herdenking af. De gasten kwamen uit veel verschillende provincies, zoals Noord Holland, Utrecht, Drente, Overijssel, Gelderland en Friesland.  Ook waren er weer veel mensen uit Rees en de grensstreek tussen Nederland en Duitsland  aanwezig.  Onder de gasten waren eveneens 9 oud dwangarbeiders.

Omstreeks 13.00 uur verliet men de Burgerzaal en ging men naar de Raadzaal van het gemeentehuis.

herdenking 29-11-2013      

De gemeente Rees werd vertegenwoordigd door de burgemeester heer C. Gerwers en mevrouw T. Oostendorp, de gemeente Oude IJsselstreek werd vertegenwoordigd door de locoburgemeester G. van Balveren en de gemeente Apeldoorn door de burgemeester J. Berends.

      herdenking 29-11-2013   herdenking 29-11-2013   herdenking 29-11-2013

Sprekers deze middag waren ;  de heer  J. Berends, mevrouw T. de Jonge, de heer C. Gerwers en mevrouw M. Gerritse.

J. Berends .  Tineke de Jonge    C. Gerwers   M Gerritse

Burgemeester C.Gerwers uit Rees gaf aan dat hij het bijzonder vond dat het monument te Apeldoorn is geadopteerd door een basisschool. Daardoor blijft het verhaal achter het monument voortbestaan. Ook gaf hij aan dat hij blij is dat men in Rees nu Nederlandse vrienden heeft en dat die vrienden zich ook onder de oud dwangarbeiders bevinden. ( zijn gehele toespraak wordt vermeld in een apart bericht).

Burgemeester J.Berends onderstreepte het verhaal van de heer Gerwers en hij gaf aan dat Apeldoorn 45 oorlogsmonumenten heeft en dat elk monument is ondergebracht bij een basisschool Hij gaf aan daar trots op te zijn.

Lerares T de Jonge gaf aan dat de leerlingen trots zijn op  het monument op het Marktplein ( de dwangarbeider ) en dat er op school wordt gesproken over “ons ” monument. De kinderen van de Montessorischool Passe-Partout zijn er trots op dat ze mee mogen helpen aan de herdenking. De kinderen hadden allemaal een gedicht gemaakt dat ging over vrede. Drie van de kinderen hebben hun zelf gemaakte gedicht voorgedragen.  Ook hadden de kinderen  het  lied ” Nooit meer een morgen ” van Marco Borsato ingestudeerd en hebben dat heel mooi gezongen. ( Voor de gedichten zie een apart bericht ).

herdenking 29-11-2013

Mevrouw M. Gerritse vertelde het verhaal over haar vader, de heer Ap Gerritse. Het was een indrukwekkend verhaal. Zo vertelde ze o.a. dat haar vader op een gegeven moment van Kamp rees was overgeplaatst naar Millingen en dat hij dit jaar pas voor het eerst de juiste  locatie aldaar had gevonden. Dit alles met behulp van mevrouw T Oosendorp van de Stadt Rees. Hij was er zo’n 69 jaar naar op zoek geweest. ( Haar verhaal is te zien in een apart bericht).

Na de plechtigheid in de Raadzaal ging men naar buiten. Het weer was erg slecht. het regende pijpenstelen. De heer S van de Sande, trompettist  van de KMAR begeleide de gasten door o.a. het Taptoe Signaal, het Wilhelmus en het Welkoms Signaal te spelen. Aansluitend werden er vele bloemen gelegd bij het monument. De herdenking werd officieel afgesloten doordat de kinderen als laatste elk een bloem legde bij het monument.

herdenking 29-11-2013

 

herdenking 29-11-2013  herdenking 29-11-2013   herdenking 29-11-2013  

       

  

Vervolgens ging men weer naar de Burgerzaal en daar werd nagepraat en stelden vele kinderen aan de oud dwangarbeiders wat zij allemaal in Kamp Rees hadden meegemaakt.

        

Al met al konden we ondanks het zeer slechte weer, terecht spreken van een geslaagde herdenking.

 

Voor 2014 staat de herdenking gepland op vrijdag 28-11-2014, aanvang 13.00 uur.  

De deuren van de Burgerzaal van het gemeentehuis te Apeldoorn, Marktplein 1, gaan om 12.15 uur open.

U bent wederom van harte welkom.