Onze Stichting kreeg het onderstaande verzoek ;

Namens de kinderen van de heer J.H.B. Swieringa (geboren op 18 april 1921), vraag ik uw aandacht voor het volgende verzoek.

De voornoemde heer Swieringa is in de Tweede Wereldoorlog door de Nazi’s gedwongen te werk gesteld in (de buurt van) de plaats Schweinfurt.  Hij was destijds woonachtig in Heerlen.  Naar verluidt kon hij na het tweede grote bombardement door de Amerikanen op Schweinfurt (medio oktober 1943) samen met anderen ontkomen.

Wie heeft informatie over deze gebeurtenis in het algemeen en (vooral) over de heer Swieringa in het bijzonder?

Bij voorbaat dank.

Mr. R.G.S Pennino