Op 09-11-2012 is zoals voorafgaande jaren weer een herdenking gehouden, bij het monument in het Stadtgarten, in de buurt van het Busstation te Rees, dit ter nagedachtenis aan alle slachtoffers van het Nazi regime van de Tweede Wereld Oorlog.

Vanuit Apeldoorn vertrokkene wij met 20 personen. Als eerste zijn we naar Megchelen gereden en hebben daar het schitterende monument bezocht.

Megchelen monument

Megchelen monument

Aansluitend hebben we bij zaal J ter Voert een kopje koffie genuttigd. Daarna hebben we de graven van Mies Neuhaus en Joep Hakvoort bezocht.  Daar hebben we een windlichtje geplaatst. Beide personen hebben zeer veel betekend voor de hulp aan de dwangarbeiders en het plaatselijke verzet.

Vervolgens zijn we naar de Melatenweg te Rees gegaan en hebben we daar het voormalige kamp bezocht. Daar hebben we even stil gestaan bij al het leed wat de oud dwangarbeiders in de oorlog is overkomen. We hebben een bloemstuk neergelegd en een windlicht geplaatst.

Daarna zijn we naar het monument nabij de bushalte in het centrum van Rees gegaan om de geplande herdenking bij te wonen. Het was geweldig dat er nog zo veel mensen zijn die de slachtoffers wilden herdenken.

Rees monument

Rees monument

Er waren enkele sprekers, zoals de heer C. Gerwers ( burgemeester van Rees ), de heer J de Louter ( oud dwangarbeider ) en W. Assink ( namens onze Stichting ). De toespraak voorgedragen door W.Assink  kunt u lezen in een apart bericht.

Nadat alle toespraken waren gehouden volgde de bloemlegging en laatsing van de windlichtjes en vervolgens werden ervaringen en emoties aan elkaar uitgewisseld onder het genot van koffie met broodjes. Tijdens de gehouden voordrachten en de daarop volgende bloemlegging moesten diverse oud dwangarbeiders en nabestaanden een traan laten. Ze werden opgevangen door de andere aanwezigen, veelal gebeurde dat door de mensen uit Rees zelf. Er is een echte vriendschap ontstaan tussen de oud dwangarbeiders en hun nabestaanden en de Duitse bevolking van Rees. Het was al met al een mooie en emotionele dag. We hopen dat we dit nog vaak te mogen meemaken. Want hetgeen wat in de Oorlog heeft plaatsgevonden mogen we nooit vergeten.