Zoals in het vorige bericht aangegeven, heeft Mevrouw W. Assink, namens onze Stichting een toespraak voorgedragen.

De toespraak was opgemaakt door A.J.Disberg, vanwege ziekte was hij helaas niet in staat de voordracht zelf te houden.

De toespraak ging over de letter V.

Toespraak 09-11-2012 te Rees.
Bij deze dank ik u hartelijk voor de uitnodiging.  Er is mij gevraagd om namens de mensen, die uit Apeldoorn komen en die in Rees hebben gezeten een woordje te spreken  Ik doe dat graag.
Onze Nederlandse taal heeft een alfabet dat bestaat uit 26 verschillende letters.  Dat zijn de letters A t/m Z.  Met die letters maken wij woorden. Door die woorden in een zin te plaatsen geven wij een betekenis aan een bepaalde  uitdrukking, gezegde of gedachte of mening.
Ik wil vandaag de letter V met u behandelen.  Ik wil enkele woorden benoemen die met de letter V beginnen.

1e woord = VREDE ;

Iedereen wil leven in vrede, maar waarom lukt dat niet ?  Waarom heeft zo’n klein woord zo’n grote betekenis ?

2e woord = VRAAG ;

Ik stel mezelf vaak de vraag. Waarom is er oorlog ? Waarom werden wij van 1940 tot en 1945
belast met een oorlog ? Wie werd er beter van en wie slechter ?  Zo zijn er nog veel meer vragen.

3 e woord = VIJANDSCHAP.

Waarom wil je vijanden worden met iemand ? Waarom doe je iemand iets aan ? Waarom pak je iets van een ander af en waarom deel je niets ?

4 e woord = VERGEVING .

Waarom is het zo moeilijk om iets te vergeven ? Waarom blijf je stil staan bij het verleden ? Waarom haat je iemand ?

5e woord =VRIENDSCHAP.

Waarom heeft iemand maar weinig vrienden ? Waarom is vriendschap niet iets vanzelfsprekends ? Waarom moet je zuinig zijn op vriendschap ?
6e woord is VRIJHEID.

Waarom zijn er mensen die niet vrij zijn ? Waarom zijn de mensen de strijd om vrijheid zo snel vergeten en vrijheid als iets
normaals zien terwijl dat niet zo is ?  Waarom  is vrijheid zo duur ?

7e woord is VERANDERING.

Waarom is het zo moeilijk om te veranderen ? Waarom krijgt degene die als eerste verandert zoveel weerstand ?

Ik heb u 7 woorden gegeven die met een V beginnen.

Zijnde ; Vrede / Vraag / Vijandschap / Vergeving / Vriendschap / Vrijheid en Verandering.

In 1940 werd Nederland door de bezetter overvallen en ingenomen. In 1944 moesten Nederlandse mannen naar Duitsland om daar als
dwangarbeider te werken. De ( Onze ) oorlog duurde tot 05-05-1945. Gedurende de gehele oorlog heeft men in Nederland, de Duitsers gehaat. De Duitsers hadden van ons de Vrede afgenomen.

De Vraag waarom was onduidelijk.
Er ontstond dus van nature een Vijandschap tegen de bezetter en zij die de bezetter steunde.

Het heeft jaren geduurd voordat wij Nederlanders, dwangarbeiders, het de Duitsers konden Vergeven.

Langzamerhand kwamen we bij elkaar en spraken we met elkaar over de waanzin die oorlog heet en waar
we beiden deel van uit maakten. De een vrijwillig en de ander onvrijwillig. Maar de dialoog werd opgestart. Gevoelens werden gedeeld.

Er ontstond op den duur zelfs een Vriendschap. We keken elkaar recht in de ogen en in het hart aan en gingen verder en begonnen met een schone lei. We vergaten niet, maar van vergeving was wel sprake. We hadden geleerd van elkaar. We wisten hoe we het wilden hebben en hoe het niet mocht zijn. Daarom kunnen we nu zeggen dat we in Rees mensen kennen die we als onze vrienden beschouwen. En voor vrienden sta je klaar. Met vrienden deel je, je gevoelens.
Wij, oud dwangarbeiders en hun nabestaanden zijn blij, dat we hier vandaag tussen onze Duitse vrienden mogen staan en dat we samen de
slachtoffers van de oorlog mogen en kunnen herdenken. Door hier samen te zijn, steunen we alle slachtoffers, dus de slachtoffers die aan beide zijden zijn gevallen, die van Nederland en die van Duitsland.

We voelen ons nu eindelijk Vrij en we hopen nog lang samen in Vrijheid te mogen leven.

We zijn blij dat er een positieve Verandering is ontstaan tussen Nederland en Duitsland en de mensen  zelf uit deze beide landen. We kijken elkaar nu anders aan en dat doet de mens goed.

Laten we samen zorgen dat er nooit geen Oorlog meer komt.

Ik dank u.