Mevrouw F.Everard is op zoek naar nadere gegevens m.b.t. het verblijf in Kamp Rees , van haar vader Franciscus Theodorus Everard, geboren op 07-02-1919 in Aerdenhout-Bloemendaal.  Hij woonde in 1945 in Haarlem op het adres ; Sparrenlaan 27, te Aerdenhout.

Hij is in januari 1945 in Haarlem opgepakt en per spoor afgevoerd naar Rees. Hij is later uit Kamp Rees gevlucht en heeft onderdak gekregen in de Achterhoek. Wie heeft hem geholpen nadat hij gevlucht was, in welke groep en met wie heeft hij in Kamp Rees gezeten ? enz,enz.

Indien u iets weet neem dan a.u.b. contact op met mevrouw F.Everard  via ; fejj@dds.nl