Op 02-12-2011, is de ” Hollaenderstraat ” te Apeldoorn onthult.

Deze onthulling werd gedaan door de waarnemend burgemeester van Apeldoorn, de heer J.J.W.Esmeijer en de heren F.Hollaender en E.Hollaender.

Na de herdenking voor de dwangarbeiders die op 02-12-1944 in Apeldoorn waren opgepakt en waren afgevoerd naar Kamp Rees, gingen vele gasten mee naar de nog te onthullen Hollaenderstraat in het AMEFA Kwartier. Aldaar stond een grote tent, waar de mensen werden opgevangen en getrakteerd op een kopje koffie of een glaasje fris. Weken voor de onthulling waren de bewoners van het AMEFA Kwartier ingelicht omtrent deze plechtigheid. Ze werden door de AMEFA allen voorzien van een mooie set koffielepels waarop een paraaf was vervaardigd, welke de heer E.Hollaender vroeger gebruikte.

Voorafgaande aan de onthulling werd er gesproken door de heer A.J.Disberg, die in zijn toespraak aangaf waarom er destijds door de Stichting Dwangarbeiders Apeldoorn 1940-1945, een verzoek was ingediend bij de Straatnamencommissie van de gemeente Apeldoorn. De gehele procedure heeft zo’n 6 jaar geduurd.

De AMEFA heeft heel veel voor Apeldoorn betekend op het gebied van werkgelegenheid. Bijna iedereen uit Apeldoorn heeft wel een familielid die er werkt of heeft gewerkt.  Naast het verschaffen van de werkgelegenheid heeft de heer E.Hollaender veel gedaan in de Tweede Wereld Oorlog.

E.Hollaender

E.Hollaender

Meneer E.Hollaender was de Nederlandse Oscar Schindler. Hij was directeur, was Duitser, had een overeenkomst met de Duitse overheid om scheermesjes te maken en had het lef om voor Nederlandse burgers op te komen, zonder dat de Duitsers het in de gaten hadden. Zo heeft hij vele mensen weggehaald vanaf de markt bij de razzia’s op 02-10-1944 en 02-12-1944. En  heeft hij vele mannen opgehaald uit Duitsland, zelfs uit Kamp Rees, omdat dit z.g.n. zijn personeel was. Hij heeft er voor gezorgd dat er een briefwisseling op touw werd gezet tussen Rees en Apeldoorn en hij heeft samen gewerkt met het Nederlandse verzet in de grensstreek. Hij heeft toen zelfs  zijn personeelsbestand vervalst, om zo aan te kunnen tonen dat de opgehaalde mannen echt tot zijn personeel behoorde.

Na de toespraak en uitleg van de heer Disberg, volgde de heer F.Hollaender. Hij is de zoon van de heer E.Hollaender.  Hij gaf de historie van de AMEFA weer. Van kippenschuur tot multinational.  Hij roemde de inzet van het personeel. Hij gaf ook aan dat zijn ouders zeer bescheiden waren en in de Oorlog dingen deden die zij als normaal beschouwden. Zij stonden altijd klaar voor hun personeel en hun medemens. Ze vonden zichzelf absoluut geen helden. Anderen vonden dat wel. Meneer E. Hollaender gaf aan dat de familie Hollaender trots was op het feit dat er een straatnaam naar hun vader was genoemd.

Loco burgemeester

Loco burgemeester Esmeijer

Daarna nam de heer J.J.W. Esmeijer, op dat moment de loco burgemeester van Apeldoorn het woord, hij is de waarnemend burgemeester van Apeldoorn. Hij gaf aan dat het AMEFA Kwartier historische grond was voor de bevolking van Apeldoorn. Op deze grond is een mutinational ontstaan. De AMEFA was vroeger toonaangevend in de handel op het gebied van bestek e.d. Bijna iedereen kent en kende de AMEFA. Ook gaf hij de rol aan die meneer E.Hollaender heeft gespeeld in de oorlog. Een Duitser die een heldenrol speelde en die vele Nederlanders heeft gered van de dood. Een Duitser die na de oorlog in de Willem III kazerne werd opgesloten, naast vele NSB-ers, dit alleen omdat hij de Duitse nationaliteit had.

Na de toespraken ging men naar de plek waar de straatnaam onthult zou worden.

De heer J.J.W. Esmeijer en de gebroeders F. Hollaender en E.Hollaender hebben de straatnaam uiteindelijk onthult.  Apeldoorn mag trots zijn op deze straatnaam.

de Hollaenderstraat

de Hollaenderstraat