Hedenmiddag 10-12-2009, is aan de leerlingen van groep 8 van de PC Montessorischool Passe – Partout, het diploma uitgereikt .

De Stichting Februari 1941, stelde deze diploma’s ter beschikking. Ze zijn voor de leerlingen van de school, die een oorlogsmonument hebben geadopteerd.

De kinderen van groep 8 die daadwerkelijk hebben meegewerkt / hebben deelgenomen aan de herdenking op 01-12-2009, hebben van oud dwangarbeider J.H. van Essen het felbegeerde diploma in ontvangst kunnen nemen.

Zowel de kinderen als de heer van Essen genoeten van deze bijeenkomst. Het is goed dat de jeugd wordt bijgebracht wat een herdenking inhoudt en het is goed dat de ouderen die Kamp Rees hebben meegemaakt, zien dat hun verhaal niet verloren gaat.