Op 14-05-09, om 20.00 uur, werd in zaal Ter Voert , Oranjeplein 1, 7078 BC  te Megchelen , werd door onze Stichting, namens de Oudheidkundige Vereniging Gemeente Gendringen ( OVGG), een lezing gehouden over kamp Rees en de rol van het plaatselijke verzet.

Ulft 1 PGEM

Dit n.a.v. het feit dat op 22-01-09 de zaal overvol was en velen er niet meer in konden. Ook dit keer verschenen er vele mensen. Zij allen waren benieuwd naar de powerpoint presentatie. Deze was iets aangepast t.o.v. de vorige keer.  Zo werd er o.a. stilgestaan bij de rol die de leden van de PGEM hebben gespeeld eind 1944, begin 1945. Met name de rol van G.Massop en zijn medeverzetsmensen.

Graafschap TV en Gelre Tv maakten van deze avond opnamen.

In de zaal zat o.a. mevrouw Gre Bosch-Bakker, zij heeft als verpleegster gefungeert in het najaar van 1944 en voorjaar van 1945 in Megchelen en heeft vele dwangarbeiders verpleegd. Haar verhaal zal in de rubriek verhalen worden weergegeven.

Na de pauze was het tijd voor de vragenronde. Nadat alle vragen waren beantwoord werd door A.J.Disberg, gevraagd of er mensen in de zaal waren die iets konden zeggen over de wijze waarop de bevolking van Megchelen de bewoners van Kamp Rees hadden geholpen. Enkelen kwamen naar voren en deden hun verhaal. Dit was zeer indrukwekkend. Wij hopen dat al deze verhalen op papier gezet worden en hetzij naar de OVGG of naar onze Stichting gestuurd zullen worden.

Oud dwangarbeider J.H. van Essen uit Apeldoorn, nam ook nog even het woord. Hij vertelde hoe hij was opgepakt in Apeldoorn, op welke wijze hij was afgevoerd, hoe hij in kamp Rees terecht kwam, wat hij daar moest doen, hoe hij was ontsnapt uit kamp Rees, hoe hij was opgevangen door het verzet, hoe hij was verpleegd, gewassen en verschoond en op weg werd geholpen naar Apeldoorn. Vooral de rol van het plaatselijke verzet was van doorslaggevende betekenis geweest. Zonder hen had hij het nooit gered.

Aan het eind van de avond had het bestuur van de OVGG nog een verrassing. Men deelde mede dat men drukdoende is met het realiseren van een gedenkplaat voor de slachtoffers van kamp Rees en men overweegt om volgend jaar een herdenkingstocht te gaan houden vanaf de voormalige locatie van kamp Rees tot de plek waar de gedenkplaat zal worden onthult. De tocht zou dan c.a. 8 kilometer lang gaan worden. Leefbaar Megchelen staat achter het initiatief. Alle aanwezigen in de zaal hopen dat het de OVGG en Leefbaar Megchelen gaat lukken. Onze Stichting zal dan zorgen dat er mensen uit Apeldoorn komen en dat ze gaan deelnemen aan de tocht.

A.J.Disberg, gaf aan dat er omstreeks 12-11-09 een dvd over kamp Rees en de rol van het verzet in de grensstreek, zal worden uitgezonden, op de Graafschap Tv en op Gelre Tv. Deze dvd zal na de televisieuitzending via de Stichting Dwangarbeiders Apeldoorn 1940-1945 te koop worden aangeboden. Dus volg beide Tv zenders en volg onze website.