Op dinsdag 10-02-2009, omstreeks 20.00 uur hield onze Stichting een lezing voor de heemkundige vereniging “Old Sillevold” in “Herberg Jan ”  in Silvolde een lezing over Kamp Rees.

Bijna 80 personen waren hierbij aanwezig.

Aan het eind van onze toedracht vulde de heer Dorrestein de lezing aan. Hij gaf aan, dat enkele jaren geleden, een jongevrouw uit Canada, Silvolde had bezocht om het graf van haar opa te komen bezoeken. Haar opa had in Rees gezeten en was ten gevolge daarvan aan ziekte en ondervoeding overleden. Daarbij werden foto’s getoond van het bezoek van de kleindochter aan Silvolde. Dit alles was zeer indrukwekkend.

M. Meulendijk

Deze jongedame was Margaret Meulendijk, wonende te Canada, in de plaats Winipeg Manitoba. Ze is de kleindochter van de heer Petrus Johannes Marges, geboren op 10-01-1893 te Rotterdam, overleden te Silvolde op 11-03-1945.

Via haar oma had ze gehoord dat haar opa in Nederland was overleden. Ze wilde het graf opzoeken en kwam zodoende in Silvolde terecht. Ze was erg blij dat totaal onbekenden, het graf van haar opa onderhielden.

Dit geeft maar weer eens aan dat de Tweede Wereld Oorlog nog volop leeft en dat het uiterst belangrijk is dat men de graven goed onderhoudt en respecteerd.

Wij hopen dat een ieder die iets weet over de dwangarbeiders die in  Rees en omstreken en de rol die de mensen in Silvolde hebben gespeeld m.b.t verzorging, verpleging en het verschaffen van onderdak aan de vluchtelingen, dit gaan melden aan de Heemkunde Vereniging en aan onze Stichting. Zodat deze informatie wordt behouden voor het nageslacht.

email:  info@oldsillevold.nl