Op 08-12-2008 zijn de heren J. de Louter en J.H. van Essen teruggekeerd naar Rees.

Terug in Rees

Terug in Rees

Ze hebben samen enkele locaties bezocht in Rees en de omgeving van Rees. Hun doel was om na te gaan, waar ze waren geweest in 1944 / 1945. Ze wilden weten waar ze hadden gegraven, waar ze waren ondergebracht en de heer J. de Louter was specifiek op zoek naar het “Lazaret”, de plaats waar hij , net zoals zovelen, was verpleegd.

Met behulp van mevrouw H.Franken heeft J. de Louter zijn verpleegplaats gevonden. Dit maakte een heel diepe indruk op de aanwezigen, vooral bij jan de Louter. Eindelijk had hij zijn plek weer gevonden. De plek waar hij vluchtte op weg naar Harreveld.

 

Haus Aspel

Haus Aspel

Hij werd destijds verpleegd in het Lazaret, wat deel uit maakte van het Haus Aspel, een klooster van de Tochter Vom HL Kreuz, gevestigd aan Aspel 1, 46459 Rees. Dankzij de dames Franken en Vink, werden ook een aantal kiepkarren en een tankval gevonden. Dit alles maakte veel indruk op beide heren.

Alles is door filmmaker T.Pas op beeld vastgelegd en t.z.t. zal een dvd over kamp Rees, namens de Stichting Dwangarbeiders Apeldoorn 1940-1945, worden uitgegeven. Daarin zal o.a. de reis van de heren de Louter en van Essen worden weergegeven. Tevens zal op deze dvd diverse sfeerbeelden en interviews van diverse oud dwangarbeiders worden getoond.

Indien de dvd klaar is kunt u dat lezen op deze site.

Voor verdere foto’s van het bezoek aan Rees door de heren de Louter en van Essen, zie het fotoalbum.