De heer F.Kamps verzoekt om nadere informatie.

Zie het onderstaande bericht;

Mijn vader, Anthonius Gerardus  Kamps, geboren 3 april 1918 in Delft, woonde in 1944 in Apeldoorn als onderwijzer. Over de oorlog heeft hij altijd gezwegen hoewel er wel een vehaal rondging over deportatie en een beschoten trein. Ook mijn moeder heeft, ook na het overlijden van mijn vader in 1973, nooit iets verteld over wat er met mijn vader is gebeurt in de tweede wereldoorlog.

Na het overlijden van mijn moeder in 1992 blijkt er een brief gestuurd te zijn door een vriend van mijn ouders, de heer Herman Zengering. Daarin refereerde hij aan een transport in december 1944. Hij schreef: ‘ Het spijt me nog altijd dat je vader, nadat we beiden in december 1944 waren getransporteerd naar Duitsland en na een barre tocht naar Kilder in die nacht niet met me mee durfde vluchten, en nadien een vreselijke winter en voorjaar bij de moffen moest doormaken. Na de oorlog ontmoette ik hem eindelijk weer, geheel onderkomen. Maar gelukkig herstelde hij zich, … ‘.

We willen graag weten waar hij als onderwijzer werkzaam was, wanneer en hoe hij is opgepakt, met wie hij is opgepakt, wie bij hem in de trein zat, hoe en op welke wijze en wanneer hij is teruggekeerd, wie de heer Herman Zengering was, wie hem heeft geholpen bij zijn terugkeer naar huis, waar hij woonde , enz, enz.

Wij verzoeken u, als u informatie heeft, dat door te geven aan hetzij , de heer F.Kamps, via zijn e-mail kamps921@planet.nl, of  anders a.u.b reageren via onze Stichting.