Op vrijdag 28-11-08, werd dit jaar voor de 5e achtereenvolgende keer , in de Burgerzaal van het gemeentehuis te Apeldoorn, de herdenking gehouden, ter nagedachtenis aan de slachtoffers van kamp Rees.

Daarbij waren ook dit jaar weer vele bezoekers aanwezig, zoals enkele oud dwangarbeiders uit alle delen van het land, hun nabestaanden en familieleden , maar zo ook vertegenwoordigers van  diverse instellingen zoals van o.a de Stichting Bevrijding ’45,  de Nationale Federatieve Raad van het Voormalige Verzet Nederland, de Vereniging Oud Apeldoorn en o.a. van de Oudheidkundige Vereniging Old Silvolde.

Verder waren er  leerlingen van de basisschool PC Montessorie Passe Partout en leerlingen van het voortgezet onderwijs van de school genaamd De Meentgronden, aanwezig. Wat ons zeer verheugde was het feit dat er een delegatie uit Rees bij de herdenking aanwezig was, waaronder zelfs de burgemeester van Rees, dr B.Ketteler. De gemeente Apeldoorn, werd vertegenwoordigd door de loco burgemeester, de heer J.C.G.Wegman.

Sprekers(sters) deze middag waren;

– de locoburgemeester van Apeldoorn, de heer J.C.G. Wegman,

– lerares T. de Jonge van de PC Montessorie Passe Partout,

– oud dwangarbeider J. de Louter

– de burgemeester van Rees, dr B.Ketteler.

– drie kinderen (Famke, Emma, Nadine) van bassischool Pc Montessorischool Passe –  Partout, lazen een eigen gemaakt gedicht voor.

– zangeres D.Grefhorst zong het lied “We will meet again”.

Andere leerlingen van de PC Montessorie Passe Partout (deze school heeft het monument “de dwangarbeidrer” geadopteerd) namen ook actief deel aan de herdenking, zoals het ontvangen van de gasten, het ontvangen en aangeven van de bloemstukken, de hulp bij de catering , enz.  Buiten bij het monument “de dwangarbeider” werd onder leiding van een trompettist van de KMAR een minuut stilte gehouden  en het Wilhelmus gezongen . Daarna werden er bloemen gelegd door de instellingen, de oud dwangarbeiders en hun familie en nabestaanden en vervolgens door de andere belangstellenden.   De leerlingen van de PC Montessorischool Passe – Partout sloten de herdenking buiten af door  per kind 1 roos bij het monument te leggen.  Zie voor verdere foto’s ook het fotoalbum.

Deze herdenking werd o.a. mogelijk gemaakt door  diverse sponsoren.  Zoals ; De  donateurs van de Stichting Dwangarbeiders Apeldoorn 1940-1945  ; de gemeente Apeldoorn (beschikbaar stellen van de Burgerzaal) ;  de AMEFA (financiele ondersteuning)  ; De firma Nieuwenhuis (geluidsapparatuur)  ; De Boni  (frisdrank)  ;   C 1000 , A van de Heuvel ( o.a. roomboterstaven)  ;Bakkerij Schreuder ( cake ).