Op 30-11-2007 kwamen weer zo’n 250 gasten naar de “Burgerzaal”van het gemeentehuis te Apeldoorn, om de jaarlijkse herdenking bij te wonen. Onder de aanwezigen waren o.a. burgemeester mr G.J. de Graaf van de gemeente Apeldoorn en een delegatie uit Rees, namens de gemeente Rees.  Dat waren de heren B.Schaefer en E.Winkler en mevrouw H. Franken.

Verder waren er zo’n 20 oud dwangarbeiders, afkomstig uit o.a. Apeldoorn,  Heerenveen, Leiden en  Rotterdam  en vele nabestaanden naar de herdenking gekomen.

Als sprekers (sters) traden op ; – Diana Grefhorst (dochter van oud dwangarbeider J. E. Grefhorst) ,- Tineke de Jonge (lerares van de basisschool PC Montessorie Passe Partout), Andre Horlings (redacteur van het boek “de verzwegen deportatie”), – Mevrouw Annie Jansen ( zuster van oud dwangarbeider D.Jansen) en de heer B.Schaefer (namens de gemeente Rees). Verder  lazen drie kinderen van genoemde basisschool een gedicht voor (Dahne,Louise en Jolie).

De gasten werden ontvangen door de kinderen van de Montessorischool Passe – Partout. Zij ontvingen eveneens de bloemstukken en reikten deze aan tijdens de bloemlegging.  Ook maakten de kinderen vele gedichten, welke tijdens de herdenking, te lezen waren op de daarvoor bestemde z.g.n. mobiele wanden.

De voordrachten van de sprekers (sters) en de door de kinderen gemaakte en voorgelezen gedichten, waren allemaal uit het hart en  uit het leven gegrepen en spraken de toehoorders erg aan.

De heer B.Scheafer gaf aan dat de gemeente Rees graag zou zien dat er veel  oud dwangarbeiders en nabestaanden op de herdenking te Rees op 09-11-2008, aanwezig zouden zijn.

Buiten werden na de Last Post een minuut stilte gehouden, gevolgd door het signaal en daarna volgde het “Wilhelmus”. Hetgeen werd verzorgd door een hoornblazer van de KMAR. ( de heer P.E. van de Schoot).

De herdenking werd afgesloten met een bloemlegging op en om het monument “de Dwangarbeider” .

Daarna werd in de “Burgerzaal”onder het genot van een kopje koffie met Cake en voor de kinderen onder het genot van een AA drank ( sponsoren  bakkerij Schreuder en supermarkt Boni ) nog nagesproken over de gehouden herdenking.

Het geluid werd als van ouds weer goed geregeld door de mensen van het bedrijf   “Nieuwenhuis Beeld en Geluid BV “.

In de Burgerzaal,  werd door vele aanwezigen aangegeven, dat men op 09-11-2008, mee wilde naar Rees. De Stichting Dwangarbeiders Apeldoorn 1940-1945,  zal contact opnemen met de gemeente Rees om na te gaan waar en hoelaat de herdenking in Rees zal plaatsvinden en daarna zal een oproep op de site bekendgemaakt worden.  Mensen kunnen zich dan laten inschrijven bij onze Stichting.

Foto’s van de gehouden herdenking op 30-11-2007 zijn in het fotoalbum geplaatst.