De jaarlijkse herdenking wordt gehouden op vrijdag 28-11-2008.

De locatie is  Marktplein 1 te Apeldoorn, zijnde het gemeentehuis van Apeldoorn, in de aldaar aanwezige “Burgerzaal”.

Aanvang 13.00 uur, de genoemde “Burgerzaal”is open vanaf 12.30 uur.

Parkeergelegenheid bevindt ( tegen betaling) onder het gemeentehuis.

Een ieder is van harte welkom.

Personen en of organisaties die al eerder een herdenking hebben bezocht, en waarvan de adressen bij ons reeds bekend zijn, ontvangen een uitnodiging. Mocht u van adres wijzigen gelieve ons in te lichten.

Indien men zelf dwangarbeider is geweest, in het verzet of de hulpverlening heeft gezeten, of een nabestaande is en iets op deze dag wenst voor te dragen, verzoeken wij zo’n 8 weken van te voren dit aan ons door te geven.

De burgemeester van Rees, dr B.Ketteler zal bij deze herdenking aanwezig zijn en zal namens de gemeente Rees een korte toespraak houden.