De heer G.Ohmann, verzocht onze Stichting om hulp. Helaas kunnen wij hem niet verder helpen. Wellicht is er iemand die dat wel kan. U mag rechtstreeks de heer Ohmann benaderen, maar via onze Stichting mag u natuurlijk ook reageren.

De heer Ohmann stuurde het onderstaande bericht;

Ik ben als geprepensioneerde, de laatste tijd op zoek naar informatie over mijn oom en naamgenoot, t.w. Gerrit Ohmann.

Betrokkene werd op 12 oktober 1944 te zijnen huize, Asselschestraat 127, gearresteerd en daarna gevangen gezet in de Willem III kazerne te Apeldoorn. Vervolgens is hij via Neuengamme afgevoerd naar Woebbelin, alwaar hij op 5 april 1945 is overleden.

Betrokkene was actief in het verzet (Lo / LKP / Trouw) en was vermoedelijk goed bekend bij tal van in Apeldoorn gesitueerde  drukkerijen ( persoonsbewijzen / bonkaarten ). Betrokkene was waarschijnlijk ( zeer ) actief in het plaatselijk kerkelijk leven ( Gereformeerde kerk).

Ik zit met een aantal vragen, mogelijk kunt mij verder helpen.

Zijn er mensen in Apeldoorn of elders c.q instanties alwaar ik terecht kan voor nadere informatie ?

Te denken valt hierbij aan informatie strekkende tot;

a. De toedracht van de arrestatie.

b. De telastelegging.

c. Verklaringen / processtukken.

d. De verzetsgroep waarvan hij deel heeft uitgemaakt.

e. De mensen met wie hij heeft samengewerkt.

f. Het traject na Apeldoorn.

Ik hoop oprecht dat dit verzoek enige aanknopingspunten biedt en dank u bij voorbaat voor uw reactie.

Met vriendelijke groet en hoogachting.

Ger Ohmann,   Tel; 079-3431555.