Op 28-03-2007 kreeg de Stichting Dwangarbeiders Apeldoorn 1940-1945, van de gemeente Apeldoorn het trieste bericht dat het monument “de dwangarbeider” was beschadigd en dat het bronzen mannetje was ontvreemd.

Zoals u zult begrijpen, waren en zijn wij diep bedroefd omtrent dit voorval.

Vermoedelijk is het de dader(s) gegaan om het brons. Maar de diefstal en vernieling van het monument  geeft aan dat men geen  enkel respect heeft  voor alle nabestaanden van de razzia’s welke op zowel 02-10-1944 als op 02-12-1944  te Apeldoorn  zijn gehouden. Met name zij die de verschrikkingen van kamp Rees hebben moeten meemaken, zullen bij het lezen van dit nieuws ontredderd zijn. Het monument te Apeldoorn is het enige specifieke  monument in geheel Nederland voor de mannen die in Rees hebben moeten verblijven. Het is te hopen dat de dader(s) tot inkeer komen en het beeldje terugbrengen bij hetzij de politie of bij de gemeente Apeldoorn.

De waarde van het brons is zo’n 15 tot 25 euro in totaal. De waarde voor het herstel is zo’n 3000 euro en de waarde voor de nabestaanden is onbetaalbaar.

Het zal weer vele emoties oproepen bij hen die het monumentje als gedenkteken zien voor het geleden leed in de oorlogsjaren. Door het wegnemen van het beeldje is de ziel van het monument weggenomen.

De gemeente Apeldoorn, zijnde de eigenaar van het monument, zal aangifte doen van deze diefstal bij de politie te Apeldoorn.

Onze Stichting heeft de plaatselijke media op de hoogte gebracht van deze diefstal.

Namens alle ouddwangarbeiders en hun nabestaanden en andere betrokkenen vragen wij u  om informatie omtrent deze diefstal.  Indien u iets weet, heeft gehoord of heeft gezien, verzoeken wij u contact op te nemen met de politie te Apeldoorn, Team Binnenstad, telefoonnummer  0900-8844.

Mocht u de dader zijn, denk dan een goed na over het leed hetgeen u heeft aangericht en leg het ” ons mannetje ” als een soort vondeling, voor de deur bij een politiebureau of bij het gemeentehuis. Laat uw geweten spreken a.u.b.

Klik voor foto’s van de herstelwerkzaamheden