Veelvuldig wordt onze Stichting benaderd door mensen met allerlei vragen of die willen weten, waar hun vader, broer of echtgenoot , als dwangarbeider te werk werden gesteld. Met wie zij daar hebben moeten verblijven en onder welke omstandigheden zij verkeerden en hebben moeten werken. Dat geldt dan met name voor het verblijf in de plaatsen Elten, Zevenaar, Bienen, Empel, Empel-Rees, en Rees.

Ons bereiken ook vaak vragen  over hoe en van wie de dwangarbeider hulp heeft gehad, b.v.  van het verzet, van  de legale en illegale medische hulpverlening en van geestelijken.

Helaas kunnen wij op al deze vragen niet direct een antwoordt geven.  Soms kunnen wij slechts relaties leggen, omdat wij verhalen in ons bezit hebben. Daarom moeten wij vaak mensen teleurstellen in hun zoektocht.

Wij verzoeken dan ook een ieder die er iets over weet, dit op schrift te stellen en het aan ons toe te sturen.

Gelieve al deze verhalen, met  de daarbij aanwezige  beschikbare foto’s of registratiedocumenten,enz, enz,  te verzenden naar het adres van deze Stichting; Zijnde,  Hoge Dries 163, 7335 AL te Apeldoorn. Via de e-mail kan dit ook (arenddisberg@gmail.com )

De ingezonden verhalen en documenten zullen worden gebundeld en vervolgens worden opgeslagen in een dossier in het gemeentearchief te Apeldoorn.  Dossier 295 bij de CODA. De stukken zullen daarna openbaar zijn voor een ieder.

Ook zijn wij op zoek naar de penningen, valse ausweissen of doktersbriefjes  die de dwangarbeiders kregen  en we zijn eveneens op zoek naar  de brieven die de dwangarbeiders of hulpverleners  schreven  en de dagboeken die  ze bijhielden. Deze kunnen eveneens naar het adres van onze stichting worden gezonden. Ook oude foto’s van de genoemde plaatsen zijn van harte welkom.

Met al deze gegevens proberen wij een zo helder mogelijk beeld te scheppen voor de dwangarbeiders en hun nabestaanden. Mogelijk dat dan vele vragen beantwoordt kunnen worden of dat men in een goede richting gestuurd kan worden bij hun verdere onderzoek.

Vooral de oud dwangarbeiders en /of hun nabestaanden uit Haarlem, Den Haag, Rotterdam en de oud verzetsmensen worden verzocht hun verhalen op te schrijven en naar ons te sturen.